Aol Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
28 Mart 2020
1.
Soru 1 )Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı sonunda hazırlanarak 1 Ağustos 1975’te imzalanan “Sonuç Belgesi” aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Nükleer silahlara sahip iki büyük güç olan ABD ve SSCB’nin doğrudan karşı karşıya geldiği kriz aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )İngiltere’nin bölgeden çekilmesiyle Pakistan ve Hindistan arasında savaşa neden olan, günümüze kadar çözümlenemeyen sorun aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Afgan Mücahitleri aşağıdaki devletlerden hangisinin Afganistan’ı işgali üzerine mücadeleye başlamıştır?
5.
Soru 5 )Milletlerarası politikada bir bağlantısızlık akımını ortaya çıkarıp Asya ve Afrika ülkeleri arasında dayanışma düşüncesi oluşturan konferans aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Mısır’ın Arap dünyasıyla ilişkilerinin kopmasına neden olan İsrailMısır Antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )1960’ta kurulan Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )İngilizleri Kıbrıs’tan çıkarmak, Türkleri imha etmek ve Enosis’i gerçekleştirmek amacıyla Rumlar tarafından Kıbrıs’ta kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )I. Ege Adalarının silahlandırılması
II. Kıta sahanlığı
III. Kara sularının on iki mile çıkarılması
IV. Ege hava sahası
Yukarıdakilerin hangileri Türkiye -Yunanistan ilişkilerinde gerginliğin artmasına neden olmuştur?
10.
Soru 10 )1980 yılında başlayıp sekiz yıl gibi süren ve yaklaşık bir milyon insanın hayatını kaybettiği İran-Irak Savaşı’nın çıkış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye devletlerden biridir?
12.
Soru 12 )I. Ödemeler dengesini düzeltmek,
II. Serbest piyasa ekonomisine geçmek,
III. Enflasyonu düşürmek,
IV. İhracata yönelik üretimi teşvik etmek,
Yukarıdakilerin hangileri 24 Ocak 1980’de alınan ekonomi kararlarının temel öncelikleri arasında yer alır?
13.
Soru 13 )Aşağıdaki devletlerden hangisi SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden Türk Cumhuriyetlerinden biridir?
14.
Soru 14 )Moskova Hükûmetinin bölgedeki silahları toplama uygulaması ile Azerilerin tamamen silahsız kalması üzerine, Ermenistan tarafından işgal edilen yer aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Orta Asya Cumhuriyetleri arasında en büyük doğal gaz rezervlerine ve yıllık üretim kapasitesine sahip olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )İlk defa 2003’te görülen akut solunumyetmezliği sendromu hastalı ğı aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Sırplara karşı yıllarca mücadele veren ve 14 Aralık 1995’te Dayton Antlaşması’nı imzalayan BosnaHersek Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi Fırat ve Dicle sularının kullanımı konusunda sorun yaşayan devletlerden biri değildir?
19.
Soru 19 )1980-1990 yılları arasında Türkazınlığın isimlerini zorla değiş tirme yoluyla asimilasyona tabi tutması, Türkçe konuşulmasını yasaklaması, camileri kapatması, arazi ve evlerine el koyması sonucunda sorunlar yaşadığımız devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Küresel ısınma sorununa çö züm bulmak amacıyla “BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi”ne bir ek niteliğinde hazırlanarak 2005 yılında yürürlüğe giren protokol, aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 çıkmış sorular

Açık Öğretim Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 kategorisine girerek açılan sayfada aol Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.