Aol Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
28 Mart 2020
1.
Soru 1 )28 Haziran 1914’te Saraybosna’da Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi ile başlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )I. Dünya Savaşı sonunda Avusturya ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Birinci Dünya Savaşı’nı kesin olarak bitirecek ve bozulan dengeyi yeniden kuracak barış antlaşmalarının imzalanmasını sağlamak amacıyla 18 Ocak 1919 tarihinde düzenlenen konferans aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan barış antlaşmalarından biridir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi San Remo Konferansı’ndan sonra İngiliz Mandası’na bırakılan yerlerden biri değildir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktını imzalayan devletlerden biri değildir?
7.
Soru 7 )Boğazlarda Türk egemenliğini ve kontrolünü esas alan bir düzenleme yapılarak 20 Temmuz 1936’da imzalanan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )23 Temmuz 1939’da Türkiye’ye katılan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Avrupa’da yeni bir savaş ihtimalinin ortaya çıkması üzerine İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya arasında 29 Eylül 1938’de yapılan konferans aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )II. Dünya Savaşı sırasında hükûmete ekonomik hayatı düzenleyici çok geniş imkanlar sağlamak için 18 Ocak 1940’ta TBMM’de çıkarılmış olan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi ülkesinden biri olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
13.
Soru 13 )Filistin’de “Yahudi Yurdu” önerisinireddeden Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi Rusların Basmacı Hareketi’ne son vermesinden sonra SSCB’ye bağlı kurulan cumhuriyetlerden biridir?
15.
Soru 15 )NATO’ya karşı Doğu Bloku ülkeleri arasında 1955’te kurulan pakt aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )I. AET
II. Varşova Paktı
III. Cominform
IV. COMECON
Yukarıda verilenlerden hangileri doğu bloku devletleri tarafından kurulmuştur?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi çok zengin ham madde kaynaklarına sahip olmalarına rağmen Afrika ülkelerinin ekonomik ve diğer alanlarda geri kalmasının nedenlerinden biri değildir?
18.
Soru 18 )Soğuk savaş döneminde ABD ve Batılı devletlerle işbirliği yaparak kendi güvenlik alanını genişletmeye yönelen Türkiye;
I. Balkan Paktı
II. Bağdat Paktı
III. Avrupa Konseyi
IV. NATO
örgütlerinden hangilerinin kurulmasında etkili rol oynamıştır?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de çok partili hayata geçiş nedenlerinden biri değildir?
20.
Soru 20 )Birleşmiş Milletler Teşkilatının daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tarihinde ilk kez asker gönderdiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 çıkmış sorular

Açık Öğretim Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 kategorisine girerek açılan sayfada aol Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.