Aol Seçmeli Psikoloji 2 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
13 Mayıs 2020
1.
Soru 1 )Herhangi bir nesne veya canlının gözlendiği anda onda var olmamakla birlikte ileride gelişebilme olanağı bulunan yetenek ve özellikleridir.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi cevaplandırma biçimine göre testler arasında yer almaz?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi iyi bir testte bulunması gereken özelliklerden değildir?
4.
Soru 4 )Aşağıda verilen zekâ bölümü ve onlara uygun zekâ durumları hangisinde doğru olarak verilmiştir?
5.
Soru 5 )Duygu durumundaki değişmeleri algılayabilme duyarlığı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
6.
Soru 6 )Kişiliği açıklayan psikodinamik kuramla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
7.
Soru 7 )Varoluşçu felsefeye göre, insan gerçekte olduğu gibi anlaşılmaya çalışılmalıdır. İnsan kendisini nasıl var kılmışsa, nasıl gerçeklemişse öyledir. Evrende kendi varlığına anlam katabilen tek varlık insandır. Hümanistik yaklaşım varoluşçu felsefeden etkilenmiştir.
Bu ifadeden hareketle hümanistik kuramla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi kişilik ölçeklerinin kullanım amaçları arasında yer almaz?
9.
Soru 9 )I. Anketler
II. Mürekkep lekesi testi
III. Resim yorumlama testleri
Yukarıdakilerden hangileri projektif testler arasındadır?
10.
Soru 10 )• Çeşitli kişilik özellikleri, ilgiler, ihtiyaçlar ve çeşitli problemlerle ilgili bilgiler kısa kısa ve çok sayıda maddelenir.
• Denekler kendileriyle ilgili maddeleri işaretler ve işaret sayısına göre sonuç değerlendirilir.
Verilen özellikler aşağıdaki kişilik ölçeklerinden hangisine aittir?
11.
Soru 11 )Bir insana sağlıklı veya sağlıksız diyebilmek için davranışlarının çoğunlukla nasıl olduğuna, yaşantısındaki etkilerine dikkat etmek gerekir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sağlıksız insanın özelliklerindendir?
12.
Soru 12 )Çok kızdığı halde babasına ve annesine karşılık verememek aşağıdaki engel türlerinden hangisine örnektir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi kaçınma - kaçınma çatışmasına örnek olabilir?
14.
Soru 14 )Engellenme, çatışma, yetersiz veya aşırı uyarılma ve stres organizmada gerilim yaratarak kararlı iç çevre düzenini bozar. Bozulmuş iç düzen insanın yaşaması için uygun değildir. Bozulan dengeyi yeniden kurmak için organizma otomatik olarak faaliyete geçer.
Bu durumu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi psikolojik stresin nedenlerinden değildir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi iyi stresin insan üzerindeki etkilerinden değildir?
17.
Soru 17 )Beğendiği bir kızı ailesinden isteyen delikanlıya, ailenin kızı vermemesi üzerine delikanlının başka bir kıza talip olması aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olabilir?
18.
Soru 18 )İki grup fare üzerinde deney yapılmıştır. Bu farelere kanser yapıcı özelliği olan bir virüs aşılanmıştır. 1. Grup fareler, sakin ve düzenli bir ortama; 2. Grup fareler, gürültülü, düzensiz ve kirli bir ortama bırakılmıştır. Deneyin sonucunda 1. Grup farelerin %7’si; 2. Grup farelerin % 92’si kansere yakalanmıştır.
Bu deneyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
19.
Soru 19 )Alınamayan bir giysi için “zaten iki gün sonra modası geçecekti” demek aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnek olabilir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi insanın yaşamını yeniden kurabilmesi için yararlanılan tedavi yöntemlerinden değildir?

AÖL Seçmeli Psikoloji 2 çıkmış sorular

Açık Öğretim Seçmeli Psikoloji 2 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Seçmeli Psikoloji 2 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Seçmeli Psikoloji 2 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Seçmeli Psikoloji 2 kategorisine girerek açılan sayfada aol Seçmeli Psikoloji 2 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Seçmeli Psikoloji 2 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Seçmeli Psikoloji 2 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Seçmeli Psikoloji 2 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Seçmeli Psikoloji 2 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.