Aol Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
13 Mayıs 2020
1.
Soru 1 )“Her kim yetişkinlik çağına kadar iki kız çocuğunun bakımını, nafakasını, terbiye ve yetiştirilmesini üzerine alıp gereğini yerine getirirse o kimse kıyamet gününde (parmaklarını birbirine kavuşturarak) benimle böyle beraber olacaktır.”
Bu hadiste, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in yönetim ilkeleri arasında yer almaz?
3.
Soru 3 )İslam dinine göre, yöneticilerin uymaları gereken en önemli ilke aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Hz. Peygamber yönetimle ilgili verdiği kararlarda aşağıdakilerden hangisini temel kriter olarak kabul etmiştir?
5.
Soru 5 )Özgürlük, kişinin herhangi bir kısıtlama veya zorlama olmadan karar verip hareket etmesidir.
Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisinde insanın özgür olduğu vurgulanmaktadır?
6.
Soru 6 )İman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
7.
Soru 7 )Hz. Muhammed (sav.) Medine’ye hicret ettikten sonra orada bulunan diğer din mensupları ile bir sözleşme yapmıştır.
Bu sözleşme ile Hz. Peygamber’in aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?
8.
Soru 8 )“Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah’ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir.”
(Zümer suresi, 18. ayet)
Bu ayet ile aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
9.
Soru 9 )Hz. Peygamber çocukluğunda çobanlık yapmış, gençliğinde ise kervanlara katılarak ticaret yapmıştır.
Bu durum Hz. Muhammed’in (sav.) hangi yönüne örnek oluşturur?
10.
Soru 10 )“İki günü birbirine eşit olan zarardadır.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmektedir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ekonomik özgürlük anlayışına uygundur?
12.
Soru 12 )“Bir Müslümanın izinsiz olarak bir başkasının evinin içini gözetlemesi helal değildir.”
Bu hadise göre aşağıdaki davranışlardan hangisi helal kapsamında değerlendirilebilir?
13.
Soru 13 )Aşağıdaki durumlardan hangisinde kadın ve erkek eşitliği beklenmez?
14.
Soru 14 )“… İş konusunda onlarla müşavere et…”
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
Bu ayet aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koymaktadır?
15.
Soru 15 )“Onlar öyle kimselerdir ki, şâyet kendilerine yeryüzünde imkân ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar,zekâtı verir, iyiliği emreder ve kötülü ğü yasaklarlar. Bütün işlerin âkıbeti Allah’a aittir.”
(Hac suresi, 41. ayet)
Bu ayette yöneticilerde bulunması gereken özelliklerden hangisine değinilmemiştir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) yönetim anlayışı hakkında önemli bir belge niteliği taşır?
17.
Soru 17 )Aşağıdaki ayetlerden hangisi sosyal adaletin tesis edilmesine yöneliktir?
18.
Soru 18 )Mekke fethedildiği gün Hz. Muhammed (sav.) ile görüşmeye gelen bir adam onun karşısında birden titremeye başladı. Bunun üzerine Hz. Peygamber adama: “Arkadaş benden korkma, ben de aynen senin gibi kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum.” dedi.
Hz. Muhammed’in (sav.) bu tavrında yöneticilerde bulunması gereken aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmektedir?
19.
Soru 19 )“Sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
20.
Soru 20 )Hz. Peygamber’in ailesine karşı tutum ve davranışlarında aşağıdakilerden hangisi görülmezdi?

AÖL Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 çıkmış sorular

Açık Öğretim Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 kategorisine girerek açılan sayfada aol Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.