Aol Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
13 Mayıs 2020
1.
Soru 1 )• Güçlü olanlar zayıf ve kimsesizleri ezerdi.
• Bazı kabilelerde kadınlara hiç değer verilmezdi.
• Erkekler kız çocuğu babası olmaktan utanırdı.
Hakkında bilgi verilen İslam öncesi bu döneme ne ad verilir?
2.
Soru 2 )İslamiyet’ten önce Hz. Peygamber’in doğduğu çevrede evli kadın ancak çocuk doğurduktan sonra aileden sayılırdı. Kız çocukları değersiz, erkek çocukları ise bir övünç kaynağı sayılırdı.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları arasında sayılamaz?
3.
Soru 3 )İslam öncesi Arap toplumunda; güç lüler zayıfları ezer, haklı olan hakkını alamaz, kadınlara da mirastan hakları verilmezdi. Bununla beraber onlarda bazı güzel özelliklere de rastlanmaktaydı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arapların sahip olduğu özelliklerden biri olamaz?
4.
Soru 4 )On dört asır evvel, yine böyle bir geceydi,
Kumdan, ayın on dördü, bir öksüz çıkıverdi!
Lâkin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler,
Kaç bin senedir hâlbuki bekleşmedelerdi!

Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
5.
Soru 5 )628 yılında Kâbe’yi ziyaret etmek için Müslümanlarla yola çıkan Hz. Peygamber, amaçlarının sadece Kâbe’yi tavaf olduğunu, savaşmak için gelmediklerini anlatması için Mekkelilere bir elçi göndermiştir.
Gönderilen bu elçi aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Bir yerde bulaşıcı hastalık görürseniz, oraya girmeyiniz. Bulaşıcı hastalık bulunan bir yerdeyseniz oradan da çıkmayınız.
Bu hadiste dikkat çekilen konu aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )“Temizlik imanın yarısıdır.” hadisi, aşağıdaki davranışlardan hangisi için dayanak oluşturmaz?
8.
Soru 8 )“Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış.”
Bu hadiste vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )İslami kaynakların “Tıbb-ı Nebevi” bölümü aşağıdaki konulardan hangisi ile ilgilidir?
10.
Soru 10 )Hz. Peygamber’in vefatına yakın rahatsızlığı arttığında mescittenamaz kıldırması için yerine gö revlendirdiği kişi aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisinin gıyabi cenaze namazını kılmıştır?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi inanç yönünden sapma ve dengesizliği ifade eden kavramlardan biri değildir?
13.
Soru 13 )“Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”
Bu ayette Hz. Muhammed’in (sav.) hayatıyla ilgili aşağıdaki olaylardan hangisi anlatılmaktadır?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi dengenin bozulmasıyla ortaya çıkan duygulardan biridir?
15.
Soru 15 )İktisat eden fakirlik çekmez.
Bu hadiste, aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmiştir?
16.
Soru 16 )Hicretten önce Akabe’de Hz. Muhammed (sav.) ile görüşen kişiler aşağıdaki kabilelerden hangisine mensuptur?
17.
Soru 17 )Putperest Araplar, Yüce Yaratıcı olarak Allah’a inanır, aynı zamanda putlara da tapar, bunların Allah ile aralarında aracı olduklarını söylerlerdi.
Kur’an-ı Kerim bu şekilde bir inanmayı aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirmiştir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı yerlerden biri değildir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in koruyucu hekimlik anlayışıyla uyuşmaz?
20.
Soru 20 )Hz. Muhammed’in (sav.) doğduğu dönemdeki Mekke şehri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

AÖL Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 çıkmış sorular

Açık Öğretim Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 kategorisine girerek açılan sayfada aol Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.