Aol Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
13 Mayıs 2020
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi, Arap Yarımadası’nda toplumu oluşturan sınıflardan biri değildir?
2.
Soru 2 )Yeryüzünde Allah’a ibadet için yapılan ilk mabet aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Kâbe’nin onarımı esnasında Hacerü’l-Esved’i yerine koyma konusunda kabileler arasında anlaşmazlık yaşandı. Olaya hakemlik yapan Hz. Muhammed (sav.), Hacerü’l Esved’i bir örtünün üzerine koydu, daha sonra her kabile reisi örtünün bir köşesinden tutarak onu yerine taşıdı. Böylece savaşa varabilecek bir anlaşmazlık da tatlıya bağlanmış oldu.
Hz. Muhammed’in (sav.) bu olaydaki tutumu aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturmaz?
4.
Soru 4 )Cahiliye döneminde kabile fertleri arasında sıkı bir bağ vardı. Kabilenin bir ferdine yapılan haksızlık, tamamına yapılmış sayılıyordu.
Bu durum kabileler arasında bitmek bilmeyen savaşlar ve kan davalarına sebep oluyordu.
Bu anlayış ve tutum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile isimlendirilmiştir?
5.
Soru 5 )Hz. Peygamber’in doğumundan vefatına kadar hayatını konu edinen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )İslam öncesi Arap toplumunda haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir?
7.
Soru 7 )Hz. Muhammed’in (sav.) doğduğu ve vefat ettiği şehirler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
8.
Soru 8 )Mekke’de can ve mal güvenliğini sağlamak ve haksızlıkları önlemek amacıyla kurulan ve Hz. Muhammed’in (sav.) de üye olduğu derneğin adı nedir?
9.
Soru 9 )Cahiliye dönemi Mekke halkı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
10.
Soru 10 )Allah beni peygamberlikle şereflendirinceye kadar hiçbir kötülüğe teşebbüs etmedim.
Bu hadiste Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisine işaret edilmiştir?
11.
Soru 11 )Hz. Peygamber’e ilk vahiy nerede ve ne zaman gelmiştir?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki kavramlardan hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?
13.
Soru 13 )Hz. Muhammed’e (sav.) gençlik döneminde insanlar tarafından “Muhammedü’l-Emin” lakabı verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi Kâbe’nin isimlerinden biridir?
15.
Soru 15 )Cahiliye döneminde Hz. İbrahim’in dinine bağlı olan, Allah’ın birliğine inanan ve putperestliği reddeden kimselere ne ad verilir?
16.
Soru 16 )Hz. Muhammed (sav.) dedesinin ölümünden sonra hangi amcasının himayesinde yaşamıştır?
17.
Soru 17 )Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Hz. Peygamber’in aşağıdaki yakınlarından hangisi diğerlerinden sonra ölmüştür?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) görevleri arsında yer almaz?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi Medine şehrinin hicretten önceki adıdır?

AÖL Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 çıkmış sorular

Açık Öğretim Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 kategorisine girerek açılan sayfada aol Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.