Aol Seçmeli Matematik 3 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
23 Nisan 2020
1.
Soru 1 )
Bir çiftçinin 2000 ve 2008 yıllarında iki tarlasında ürettiği buğday ve yulaf miktarları yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Bu tabloya göre 2000 ve 2008 yıllarında buğday üretiminin yıllık bazda ortalama değişimi, yulaf üretiminin yıllık bazda ortalama değişiminden kaç ton fazladır?
2.
Soru 2 )
Yukarıdaki grafikte A ve B ilçelerinde 2000 ve 2015 yıllarında yaşayan kişi sayıları verilmiştir.
Buna göre A ve B ilçelerinde yaşayan kişi sayılarının yıllık bazda ortalama değişimlerinin toplamı kaç (kişi sayısı / yıl) olur?
3.
Soru 4 )
Bir öğrencinin zamana (x gün) bağlı toplam çalışma (y soru sayısı) fonksiyonunun grafiği yukarıda verilmiştir.
Grafiğe göre bu öğrencinin zamana bağlı toplam çalışma fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 6 )
Yukarıda üç bitkinin boy-zaman grafiği verilmiştir.
Grafiğe göre bu üç bitkinin boylarının yıllık uzama miktarlarının toplamı kaç santimetredir?
5.
Soru 7 )
Yukarıdaki grafikte A ve B fabrikalarında üretilen otomobil sayılarının zamana bağlı değişimi verilmiştir.
Buna göre bir ayda A fabrikasında üretilen otomobil sayısı, B fabrikasında üretilen otomobil sayısından kaç fazladır?
6.
Soru 8 )
Yukarıdaki grafikte Ocak-Mayıs ayları arasında bir markette satılan ürün sayıları verilmiştir.
Grafiğe göre satılan ürün sayılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
7.
Soru 9 )f(x) = (3m - 8)x + m - 2 doğrusal fonksiyonunun değişim oranı 7 olduğuna göre f(1) kaçtır?
8.
Soru 10 )
Yukarıda f, g, k ve h fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki hangi iki fonksiyonun değişim oranlarının çarpımı pozitiftir?
9.
Soru 11 )
işleminin sonucu kaçtır?
10.
Soru 12 )2x+4.2x + 16.2x = 168
olduğuna göre x kaçtır?
11.
Soru 13 )3x = 4 ve 3y = 5 olduğuna göre 27x+y kaçtır?
12.
Soru 14 )
Yukarıdakilerden kaç tanesi üstel fonksiyondur?
13.
Soru 15 )
Aşağıdaki üstel fonksiyonlardan hangisi artandır?
14.
Soru 16 )
olduğuna göre f(1) - f(0) kaçtır?
15.
Soru 17 )
16.
Soru 18 )Bir balonun hacmi her dakika sonunda üç katına çıkmaktadır.
Buna göre başlangıçta hacmi 3 cm3 olan balonun üç dakika sonundaki hacmi kaç santimetreküptür?
17.
Soru 19 )
fonksiyonunun grafiği (2, 4) noktasından geçtiğine göre m kaçtır?
18.
Soru 20 )
Şekilde grafiği verilen üstel fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Seçmeli Matematik 3 çıkmış sorular

Açık Öğretim Seçmeli Matematik 3 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Seçmeli Matematik 3 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Seçmeli Matematik 3 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Seçmeli Matematik 3 kategorisine girerek açılan sayfada aol Seçmeli Matematik 3 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Seçmeli Matematik 3 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Seçmeli Matematik 3 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Seçmeli Matematik 3 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Seçmeli Matematik 3 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.