Aol Seçmeli Mantık 2 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
23 Nisan 2020
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi modern mantık alanlarından değildir?
2.
Soru 2 )“Tekin ve Mehmet arkadaştır.” cümlesinde aşağıdaki önerme eklemlerinden hangisi kullanılmıştır?
3.
Soru 3 )“Gülşah ancak ve ancak çalışırsa başarır.” önermesinin sembolleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )~(p ∨ q) önermesinin ana eklemi aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )(p ∧ q) ⇒ r şeklinde sembolleştirilen önerme aşağıdakilerden hangisi olabilir?
6.
Soru 6 )
Verilen doğruluk tablosunda I ve II ile gösterilen yerlere aşağıdaki doğruluk değerlerinden hangileri getirilmelidir? <
I <------> II
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi niceleyici değildir?
8.
Soru 8 )
Çözümleyici çizelgedeki çözümleme kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi çözümleyici çizelge ile denetleme kurallarından değildir?
10.
Soru 10 )~(p 0 q) önermesinin eş değeri aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )“O gelirse ben giderim.” önermesinin niceleme mantığındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Bir açık önermeyi, önerme haline getirmek için kullandığımız tüm terimler kümesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )“x çift sayıdır.” önermesinin E:{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} evrenindeki gerçeklemesi aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Aşağıdaki önermelerden hangisi “E:{kedi, aslan, yılan}” evreninde doğru değerini alır?
15.
Soru 15 )Aşağıdaki önermelerden hangisi “Fa” biçiminde sembolleştirilebilecek bir önerme değildir?
16.
Soru 16 )I. E ! a
II. a ≡ b
III. □p
Yukarıdakilerden hangileri varlık mantığındaki sembolleştirme biçimlerindendir?
17.
Soru 17 )Ele alınan bir konuyu betimlemek ve açıklamak amacıyla öne sürülen önermelerden oluşmuş bütüne denir.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
18.
Soru 18 )Aklın genelden özele doğru izlediği yol aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin amacı olabilir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin sorularından değildir?

AÖL Seçmeli Mantık 2 çıkmış sorular

Açık Öğretim Seçmeli Mantık 2 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Seçmeli Mantık 2 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Seçmeli Mantık 2 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Seçmeli Mantık 2 kategorisine girerek açılan sayfada aol Seçmeli Mantık 2 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Seçmeli Mantık 2 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Seçmeli Mantık 2 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Seçmeli Mantık 2 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Seçmeli Mantık 2 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.