Aol Seçmeli Mantık 1 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
23 Nisan 2020
1.
Soru 1 )Yargının nesnesiyle olan uygunluğuna bilgi doğrusu denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilgi doğrusuna örnek olamaz?
2.
Soru 2 )Aklın, bazı nesnelerin birbirine benzeyen özelliklerinden yola çıkarak özelden özele doğru izlediği yoldur. Bu durumda, bir nesne ya da olay hakkında ileri sürülen bir yargı, ona benzeyen başka bir nesne ya da olay için de geçerlidir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )• Bütün işçiler üretkendir.
• Kemal işçidir.
• O hâlde ...
Verilen tümdengelim örneğinin doğru olabilmesi için üç nokta ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
4.
Soru 4 )• İki karşıt önermeden birinin yanlışlığı diğerinin doğruluğunu gerektirir.
• A aynı zamanda B olamaz.
Verilen özellikler aşağıdaki akıl ilkelerinden hangisine aittir?
5.
Soru 5 )Mantığı sistemli bir bilgi alanı haline getiren ve mantığın kurucusu olarak anılan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi tek tek ele alınışlarına göre kavram çeşitlerinden değildir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi kolektif kavrama örnek verilebilir?
8.
Soru 8 )“İnsan” genel kavramının tekil hali aşağıdakilerden hangisi olabilir?
9.
Soru 9 )Tümel bir kavramın zihnin dışındaki bireylerinin ele alınmasına gerçeklik denir.
Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisinin gerçekliği yoktur?
10.
Soru 10 )Varlık → Canlı → Bitki → Ağaç → Meşe
Verilen sıralamada kaplamı ve içlemi en fazla olan kavram ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )• Bazı öğretmenler kadındır.
• Bazı kadınlar öğretmendir.
Verilen örnekte aşağıdaki kavramlar arası ilişkilerden hangisi vardır?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi beş tümel kavramları arasında yer almaz?
13.
Soru 13 )I. Bir kavramın anlamını aydınlatma, açıklama ve belirleme işlemidir.
II. Öze ait özelliklerin araştırılmasıdır.
III. Kısır döngü bulunmamalıdır.
Tanım kavramı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi önerme cümlesidir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi yargının kipliğine göre önerme çeşitleri arasında yer almaz?
16.
Soru 16 )Bileşikliği gizli olan önermelerde, önermenin bileşikliği biçiminden değil içerik ve anlamından anlaşılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bileşikliği gizli olan bir önerme değildir?
17.
Soru 17 )Zihnin, en az iki önermeden zorunlu olarak bir sonuç çıkarması işlemidir.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
18.
Soru 18 )Düz döndürme, bir önermenin nitelik ve doğruluk değerini değiştirmeden özne ve yüklemin yerlerinin değiştirilmesidir.

Buna göre “Hiçbir papatya güzel değildir.” önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi bileşik kıyas çeşitlerinden biri değildir?
20.
Soru 20 )Bütün insanlar değerlidir.
Şermin insandır.
O hâlde Şermin değerlidir.
Verilen örnekte büyük terim aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Seçmeli Mantık 1 çıkmış sorular

Açık Öğretim Seçmeli Mantık 1 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Seçmeli Mantık 1 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Seçmeli Mantık 1 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Seçmeli Mantık 1 kategorisine girerek açılan sayfada aol Seçmeli Mantık 1 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Seçmeli Mantık 1 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Seçmeli Mantık 1 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Seçmeli Mantık 1 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Seçmeli Mantık 1 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.