Aol Seçmeli Kimya 3 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
23 Nisan 2020
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi yükseltgenme yarı tepkimesidir?
2.
Soru 2 )Na, Cu, H2, F2 gibi atomik veya moleküler yapıdaki bütün elementlerin yükseltgenme basamağı kaçtır?
3.
Soru 3 )“Asidik redoks tepkimelerinde, hidrojen atomunun eksik olduğu tarafa eksik olan hidrojen atomu sayısı kadar _________ eklenir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
4.
Soru 4 )
Şekildeki pil devresinde ★ ile gösterilen devre elemanlarının adı aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Li+ + e- → Li(k)
E° = -3,04 V olduğuna göre;
Li(k) → Li+(suda) + e- yarı tepkimesinin E° değeri kaç V olur?
6.
Soru 6 )Zn2+(suda)+2e- → Zn(k) E° = -0,76V
2H+(suda)+2e- → H2(g)E° = 0,00 V
olduğuna göre;

Zn(k) + 2H+(suda) → Zn2+(suda) + H2(g)
tepkimesinin E° hücre değeri kaç V olur?
7.
Soru 7 )Aşağıda verilen hücre diyagramına göre;
Ni(k)|Ni2+(suda)(1M)|Ag+(suda)(1M)|Ag(k)
I. Ni elektrot, anottur.
II. Ag elektrot, katottur.
III. Ni metali, yükseltgenmiştir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
8.
Soru 8 )Yaygın olarak otomobillerde kullanılan pil çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )İçinde AgNO3 çözeltisi bulunan elektroliz hücresinde 1 mol Ag metali açığa çıkarmak için gereken elektrik yükü miktarı kaç C olur?
(Ag+(suda)+e- → Ag(k), 96485C = 1F)
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi metallerin korozyonuna örnek verilemez?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi organik maddedir?
12.
Soru 12 )I. Elmas
II. Grafit
III. Fulleren
Yukarıda verilenlerden hangileri karbon elementinin allotroplarıdır?
13.
Soru 13 )
CH4 bileşiğinin Lewis Formülü aşağıdakilerden hangisidir? ( 1H, 6C)
14.
Soru 14 )
Yukarıda yapı formülü verilen H2O molekülünde oksijen atomunun yapmış olduğu hibritleşme türü aşağıdakilerden hangisidir? ( 1H, 8O)
15.
Soru 15 )VSEPR gösterimi AX2 şeklinde olan molekül aşağıdakilerden hangisidir?
( 1H, 4Be, 6C, 7N, 8O)
16.
Soru 16 )CH3 ▬ OH bileşiğinin ait olduğu bileşik sınıfının genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )
Aşağıdakilerden hangisi “eter” sınıfına ait bir bileşiktir?
18.
Soru 18 )
Aşağıdakilerden hangisi C5H12 bileşiğinin izomeri değildir?
19.
Soru 19 )
20.
Soru 20 )
Verilen bileşiğin fonksiyonel grup izomerisi aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Seçmeli Kimya 3 çıkmış sorular

Açık Öğretim Seçmeli Kimya 3 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Seçmeli Kimya 3 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Seçmeli Kimya 3 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Seçmeli Kimya 3 kategorisine girerek açılan sayfada aol Seçmeli Kimya 3 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Seçmeli Kimya 3 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Seçmeli Kimya 3 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Seçmeli Kimya 3 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Seçmeli Kimya 3 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.