Aol Seçmeli Kimya 2 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
23 Nisan 2020
1.
Soru 1 )NaCl (yemek tuzu) maddesi;
I. H2O (su)
II. C6H6 (benzen)
III. CCl4 (karbon tetraklorür)
çözücülerinden hangilerinde çözünür?
2.
Soru 2 )0,2 mol Ca(OH)2 ile hazırlanan 0,2 L çözeltinin derişimi kaç M’dır?
3.
Soru 3 )2 M 100 mL NaOH çözeltisine 300 mL su ilave edilirse çözeltinin derişimi kaç M olur?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi derişim birimi değildir?
5.
Soru 5 )I. Kaynama noktası yükselmesi
II. Donma noktası düşmesi
III. Çözünürlük
Verilenlerden hangileri çözeltilerin koligatif özelliklerindendir?
6.
Soru 6 )“İçinde az miktarda çözünen madde bulunduran çözeltilere _________ çözelti denir.”
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
7.
Soru 7 )Yağların istenmeyen maddelerden arıtılması işlemine ne ad verilir?
8.
Soru 8 )
Aşağıdakilerden hangisi açık sisteme örnektir?
9.
Soru 9 )“İdeal pistonlu kaptaki bir gaz genleşirken, sistem çevreden 24 J’lük ısı almıştır.” Bu ifadedeki “ısı” niceliğinin sembol ve işareti hangi seçenekte doğru yazılmıştır?
10.
Soru 10 )
Aşağıda verilenlerden hangisi ekzotermik (ısı veren) tepkimedir?
11.
Soru 11 )
Yukarıda verilen maddelerden hangisinin △H° değeri yanlış yazılmıştır?
12.
Soru 12 )I. Buzun erimesi
II. Suyun donması
III. Şekerin suda çözünmesi
Verilen olaylardan hangilerinde entropi artışı gerçekleşir?
13.
Soru 13 )I. Uygun geometrik doğrultuda çarpışmaları
II. Yeterli kinetik enerjiye sahip olmaları
III. Katalizör kullanmaları
Yukarıda verilenlerden hangileri N2O(g) + NO(g) → N2(g) + NO2(g) tepkimesinin gerçekleşmesi için N2O ve NO moleküllerinin sahip olması gereken şartlardır?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi tepkime hızına etki eden faktörlerden değildir?
15.
Soru 15 )H2(g) + CI2(g) → 2HCI(g) tepkimesinin hız bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )A + 2B ↔ 3C tepkimesinin belli bir sıcaklıkta Kc değeri 5’tir.
Buna göre;
3C ↔ A + 2B tepkimesinin aynı sıcaklıktaki Kc değeri aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )B(g) ↔ A(g) + ısı
Verilen denge tepkimesinde, kap soğutulursa Kc nasıl değişir?
18.
Soru 18 )25ºC’ta hazırlanan sulu çözeltinin pOH değeri 9 ise pH değeri kaçtır?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi zayıf asittir?
20.
Soru 20 )
çözünürlük denge tepkimesinin belirli bir sıcaklıkta Kçç değeri 9.10-6 dır.
Buna göre aynı sıcaklıkta CaSO4 katısının sudaki molar çözünürlüğü kaçtır?

AÖL Seçmeli Kimya 2 çıkmış sorular

Açık Öğretim Seçmeli Kimya 2 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Seçmeli Kimya 2 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Seçmeli Kimya 2 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Seçmeli Kimya 2 kategorisine girerek açılan sayfada aol Seçmeli Kimya 2 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Seçmeli Kimya 2 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Seçmeli Kimya 2 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Seçmeli Kimya 2 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Seçmeli Kimya 2 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.