Aol Seçmeli Kimya 1 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
23 Nisan 2020
1.
Soru 1 )Frekansı 1,5.107 Hz olan radyo sinyalinin dalga boyu kaç metredir?
(c = 3.108 m/s)
2.
Soru 2 )Üzerine düşen bütün ışınları soğuran, hiçbir ışını yansıtmayan cisim hangi renkte görünür?
3.
Soru 3 )Açısal momentum sayısı (ℓ) değeri 1 olan orbital türü aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )3. periyot 8A grubunda bulunan elementin atom numarası aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Soy gazlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
6.
Soru 6 )Al2O3 bileşiğinde O (oksijen) elementinin yükseltgenme basamağı kaçtır?
7.
Soru 7 )Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin günlük yaşamdaki yaygın adı yanlış yazılmıştır?
Bileşik <-----> Yaygın adı
8.
Soru 8 )11 g CO2 gazı kaç mol oksijen atomu içerir?
(C : 12 g/mol, O : 16 g/mol)
9.
Soru 9 )12,04.1022 tane Ca atomu kaç mol’dür?
10.
Soru 10 )X atomunun iki izotopundan birisinin atom kütlesi 63 akb ve doğada bulunma yüzdesi 70’dir. Diğer izotopun atom kütlesi 65 akb olduğuna göre X atomunun ortalama atom kütlesi kaç akb’dir?
11.
Soru 11 )Mol kütlesi 60 g olan bir bileşiğin en basit formülü CH2O olduğuna göre molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?
(C : 12 g/mol, H : 1 g/mol, O : 16 g/mol)
12.
Soru 12 )CH3OH(s) + O2(g) → CO2(g) + H2O(s)
Yukarıdaki kimyasal tepkime denklemi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde suyun katsayısı kaç olur?
13.
Soru 13 )2Ca(k) + O2(g) → 2CaO(k) tepkimesi için;
I. Redoks tepkimesidir.
II. Ca indirgen maddedir.
III. O2 yükseltgen maddedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
14.
Soru 14 )CaC2(k)+2H2O(s)→C2H2(s)+Ca(OH)2(k)
tepkimesine göre, 128 g CaC2 ile yeterli miktarda suyun tepkimesinden kaç gram C2H2 oluşur?
(Ca : 40 g/mol, O : 16 g/mol, C : 12 g/mol, H : 1 g/mol)
15.
Soru 15 )Uluslararası birim sistemine (SI) göre basınç birimi aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )“Gerçek gazlar ____I____ sıcaklık ve düşük ____II___ koşullarında idealliğe yaklaşır.”
Yukarıdaki açıklamada I ve II numaralı boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
I <-----> II
17.
Soru 17 )“Avogadro Yasası”nın matematiksel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )
NK’da 2,24 L hacim kaplayan CO2 gazı kaç gram’dır?
(C : 12 g/mol, O : 16 g/mol)
19.
Soru 19 )
Yukarıda verilen kaptaki O2 gazının yaptığı basınç kaç atm’dir?
20.
Soru 20 )Aynı koşullarda X ve Y gazlarından; X gazı gözenekli bir engelden boşluğa 60 saniyede, Y gazı 360 saniyede efüzlenmektedir.
Buna göre Y gazının mol kütlesi kaç g/mol olur?
(X : 1 g/mol)

AÖL Seçmeli Kimya 1 çıkmış sorular

Açık Öğretim Seçmeli Kimya 1 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Seçmeli Kimya 1 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Seçmeli Kimya 1 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Seçmeli Kimya 1 kategorisine girerek açılan sayfada aol Seçmeli Kimya 1 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Seçmeli Kimya 1 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Seçmeli Kimya 1 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Seçmeli Kimya 1 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Seçmeli Kimya 1 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.