Aol Kelam 2 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
11 Nisan 2020
1.
Soru 1 )Aşağıda verilen din (İslam) ve dinî yorumlar ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
2.
Soru 2 )İslam itikadını delilleriyle savunan ilme _________ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
3.
Soru 3 )İnanç ve ibadetler konusunda dinin esaslarına bağlı kalarak ve zamanın şartlarını da gözeterek yapılan farklı yorumlara denir.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde farklı yorumların ortaya çıkmasının sebeplerinden biri değildir?
5.
Soru 5 )Hz. Muhammed’in (sav.) sünnetine uyan, onun ve ashabının yolundan yürüyen kimselere verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Müslüman, fırka belâsıyle zebun bir kavmi,
Medenî Avrupa üç lokma edip yutmaz mı?
Ey cemaât, yeter Allah için olsun, uyanın.
Sesi pek müdhiş öter sonra kulaklarda çanın!
Mehmed Akif Ersoy
Bu şiirde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi itikadî mezheplerdendir?
8.
Soru 8 )Aşağıdaki görüşlerden hangisi Maturîdî mezhebine ait değildir?
9.
Soru 9 )Aşağıdaki ayetlerin hangisinde insan iradesi ve özgürlüğünün sınırlı olduğuna vurgu yapılmıştır?
10.
Soru 10 )• İnsanın iradesi ve hürriyeti yoktur.
• Allah’ın ilmi ve kelamı hâdistir, sonradan yaratılmıştır.
• İyilik ve kötülüklere sevap ve cezanın verilmesi zorunludur.
Bu düşüncelere sahip mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi deizmin görüşleri arasında yer almaz?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki ekollerden hangisi tanrının varlığını kabul eder?
13.
Soru 13 )Hayatın anlamını boşluk, hiçlik, anlamsızlık gibi kavramlara indirgeyen ve bu olumsuz bakış açısının etkisiyle varlık, bilgi ve değer başlıklarında olumsuz yaklaşımları öne çıkaran bir anlayıştır.
Hakkında bilgi verilen felsefi dü şünce aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi gençlerin satanizme yönelme sebeplerinden biri değildir?
15.
Soru 15 )Tenasüh kavramının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )“Hatemü’l-Enbiya” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin ele aldığı konulardan biri değildir?
18.
Soru 18 )Tanrının birden çok olduğunu savunan; putlar, atalar, tabiat güçleri, hayvanlar gibi farklı varlıkların dailahlaştırılmasının sonucu ortaya çı kan inançtır.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Allah ile beraber başka tanrılara inanmaya _________ , bu inanca sahip olanlara da _________ denir.
Bu cümlede boşluklara getirilmesi gereken kavramlar aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )• “Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. Sana ne kötülük gelirse de kendindendir…”
(Nisâ suresi, 79. ayet)
• “İnsanların bizzat kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de tuttukları kötü yoldan dönerler.”
(Rûm suresi, 41. ayet)
• “Şüphesiz Allah hiç kimseye zerrekadar zulmetmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükâfat verir.”
(Nisâ suresi, 40. ayet)
Bu ayetler kelam ilminde tartışılan aşağıdaki konulardan hangisine cevap oluşturur?

AÖL Kelam 2 çıkmış sorular

Açık Öğretim Kelam 2 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Kelam 2 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Kelam 2 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Kelam 2 kategorisine girerek açılan sayfada aol Kelam 2 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Kelam 2 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Kelam 2 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Kelam 2 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Kelam 2 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.