Aol Seçmeli İşletme 2 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
10 Nisan 2020
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi üretim yapan bir endüstri işletmesidir?
2.
Soru 2 )Özel işletmelerin kamu işletmelerinden farklı olan amacı aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Bir işletmenin kurulması ve işletilmesi için gerekli paranın sağlanması hangi işletme fonksiyonu ile yerine getirilir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin şahıs işletmelerine göre olumlu yönlerindendir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi işletme yöneticilerinde olması gereken özelliklere göre yanlıştır?
6.
Soru 6 )Bir işletmedeki başlıca birimleri, bunlar arasındaki karşılıklı ilişkileri ve işi yürütmekle görevli olanları aşağıdakilerden hangisi gösterir?
7.
Soru 7 )İşletme yönetiminin organizasyon işlevinde son olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi şahıs işletmelerinin özelliklerinden biridir?
9.
Soru 9 )İnsan ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ekonomik mal ve hizmet üretmek için faaliyette bulunan kuruluşlara ne denir?
10.
Soru 10 )Yönetimin planlamadan sonra gelen işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Tüketiciler bir malı veya hizmeti satın aldıklarında, bu mal veya hizmet ile ilgili davranışlarını, beğenilerini ve görüşlerini üretimin hangi temel öğesini esas alarak oluştururlar?
12.
Soru 12 )Stoklar belirli bir düzeye düştüğünde, önceden belirlenmiş miktarın sipariş edilmesi ve sürekli stok sayımının yapılması, hangi stok kontrol yönteminin kullanıldığını göstermektedir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin gelirleri artırmak ve giderleri azaltmak amacıyla aldıkları tedbirlerden birisi değildir?
14.
Soru 14 )Yapılan açıklamalardan hangisi, bir işletmede performans değerlendirmenin çalışanlar üzerindeki etkilerinden birine yönelik değildir?
15.
Soru 15 )Oryantasyon eğitiminde aşağıdaki bilgilerden hangisi verilmez?
16.
Soru 16 )I. Aylık Ödeme
II. İhbar Tazminatı
III. Mağduriyet Aylığı
IV. Kıdem Tazminatı
İşletmelerin işten çıkardığı personeline yapacakları zorunlu ödemeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
17.
Soru 17 )İşletmelerin çevreye karşı sorumlulukları dikkate alındığında, bir işletmenin kuruluş yeri seçiminin doğru yapılmamasının ortaya çıkaracağı sonuçlara, aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi, işletmeler faaliyetlerini sürdürürken çevrenin korunmasına yönelik alınması gerekli tedbirlerde bir eksiklik olduğunu göstermektedir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin topluma karşı sorumluluklarından biri değildir?
20.
Soru 20 )Standardizasyon, sağladığı yararlar açısından düşünüldüğünde, öncelikli olarak hedef kitlesi aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Seçmeli İşletme 2 çıkmış sorular

Açık Öğretim Seçmeli İşletme 2 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Seçmeli İşletme 2 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Seçmeli İşletme 2 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Seçmeli İşletme 2 kategorisine girerek açılan sayfada aol Seçmeli İşletme 2 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Seçmeli İşletme 2 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Seçmeli İşletme 2 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Seçmeli İşletme 2 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Seçmeli İşletme 2 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.