Aol Seçmeli İşletme 1 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
10 Nisan 2020
1.
Soru 1 )I- Tüketici
II- Fayda
III- Üretim
IV- Emek
V- Doğa
Mal ve hizmet üretmek için üretim faktörlerini bir araya getirmek isteyen bir girişimci yukarıda verilenlerden hangilerine ihtiyaç duyar?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi, tacir olabilmenin şartlarından birisi değildir?
3.
Soru 3 )“Rekabet edebilme duygusu” ihtiyaçlar hiyerarşisinin hangi sınıflaması içinde yer alır?
4.
Soru 4 )Lider ile yöneticiyi birbirinden ayıran özellik, hangi seçenekte verilmiştir?
5.
Soru 5 )I. Yemek yemek
II. Spor yapmak
III. Giyinmek
IV. Kitap okumak
V. Su içmek
Yukarıda verilen ihtiyaçlardan birincil olanların tamamı hangi seçenekte verilmiştir?
6.
Soru 6 )Verimlilik ilkelerinden “analitik ilkesi”ne ait doğru açıklama hangi seçenekte verilmiştir?
7.
Soru 7 )Üretim faktörlerinin ekonomiden aldıkları paylar hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir?
Üretim faktörleri ----- Aldığı pay
8.
Soru 8 )Mal ve hizmet arasındaki farklara yönelik yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Mallar ----- Hizmetler
9.
Soru 9 )Amacı; teknik engelleri kaldırarak, yeni piyasalara ve ekonomik gelişmelere öncülük etmek ve dünya ticaretini kolaylaştırmak olan uluslararası standart kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Aşağıda verilenlerden hangisi işletmenin özel amaçlarından biridir?
11.
Soru 11 )Aşağıda verilen “kâr” ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
12.
Soru 12 )Verilerin toplanması, organize edilmesi, analiz edilmesi, özetlenmesi, sınıflandırılması ve bunlardan bir sonuca varılabilmesi için kullanılan bilim aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi bir girişimci için öncelikli özellik değildir?
14.
Soru 14 )Bir işletme için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
15.
Soru 15 )Aşağıdaki belgelerden hangisi tüzel kişilerin meslek odalarına kayıt olabilmeleri için gerekli değildir?
16.
Soru 16 )Bir işletmenin kuruluş yeri seçiminde yapılacak iş gücü değerlendirmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi önemsizdir?
17.
Soru 17 )Verimlilik ilkelerinden “uygunluk ilkesi” hangi seçenekte doğru açıklanmıştır?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi lider özelliklerinden değildir?
19.
Soru 19 )Elde bulunan kaynaklarla mümkün olan en çok ürünün sağlanması, yani belli bir ürünün mümkün olan en az kaynakla elde edilmesi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi, standardizasyonun üreticiye faydalarından biri değildir?

AÖL Seçmeli İşletme 1 çıkmış sorular

Açık Öğretim Seçmeli İşletme 1 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Seçmeli İşletme 1 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Seçmeli İşletme 1 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Seçmeli İşletme 1 kategorisine girerek açılan sayfada aol Seçmeli İşletme 1 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Seçmeli İşletme 1 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Seçmeli İşletme 1 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Seçmeli İşletme 1 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Seçmeli İşletme 1 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.