Aol İslam Kültür ve Medeniyeti 2 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
10 Nisan 2020
1.
Soru 1 )Allah güzeldir, güzeli sever.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmemiştir?
2.
Soru 2 )Allah’ın aşağıdaki isimlerinden hangisi sanat ve estetikle ilişkilendirilemez?
3.
Soru 3 )Müslüman sanatçılar, yerleşmiş sanat geleneğini bozup yenisini yapmak yerine kendilerinden önceki birikimi geliştirmeye çalışırlar. Bu birikimin oluşturduğu sanatsal yapıya, geçmişle uyumlu ancak özgün bir parça eklemek gayretiyle eserlerini verirler.
Bu metinde İslam sanatının aşağıdaki özelliklerinden hangisi anlatılmaktadır?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi dinî mimariye ait eserlerdendir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı hat sanatının kurucusu kabul edilir?
6.
Soru 6 )“Aynalı yazı, meşk murakkaı ve karalama” gibi kavramlar aşağıdaki sanatlardan hangisi ile ilgilidir?
7.
Soru 7 )Kitap süsleme sanatlarının önemli bir dalıdır. Altınlamak anlamına gelir, ana malzeme altındır fakat toprak boyalardan elde edilen çeşitli renkler de kullanılır.
Metinde bahsedilen sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Işık ve gölge oyunları ile derinlik kazandırılmayan, küçük boyutlu, renkli resimlere ne ad verilir?
9.
Soru 9 )Kur’an-ı Kerim de bulunan aşağıdaki kelimelerden hangisi şehir anlamını ifade etmez?
10.
Soru 10 )Şehir ve medeniyet ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
11.
Soru 11 )Abbasiler döneminde kurulan şehir, Medinetüsselam, Kubbetülislâm ve Darulhilafe gibi isimleriyle meşhur olmuştur. Bu şehirde ilk olarak cami, saray ve çarşı inşa edilmiş, şehir merkezinin her tarafa eşit uzaklıkta olması ve kolayca kontrol edilip korunması için daire şeklinde planlanmıştır.
Hakkında bilgi verilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 13 )Doğu ülkelerinin din, dil, tarih, kültür medeniyetleri üzerinde çalışan batılı araştırmacılar aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?
13.
Soru 14 )İslam medeniyeti hakkında Osmanlıda ve İslam dünyasında yayınlanan ilk eser olan Medeniyyet-i İslamiyye’nin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 15 )Müslümanlar, fethettikleri coğrafyalarda yaşayan insanların din ve inançlarına müdahale etmemiştir. İbadetlerini yapabilmeleri için gerekli ortamı sağlamış ve güvence altına almışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilmez?
15.
Soru 16 )“Milletler gelir ve gider. İmparatorluklar yükselir ve düşer. Fakat İslam sürer ve göçebelerle yerleşikleri, medeniyet kurucularla bu medeniyeti dağıtanları bünyesinde barındırmaya devam eder. O zaman, bilinçli ya da bilinçsizce kendi özgünlüklerini korumakla birlikte, İslam’la olan bağlarını en önemli ruhi servet olarak sürdüren çok sayıda milleti tek bir ümmet olarak bir arada tutan unsurlar nelerdir?”
(Gustave E. Von Grunebaum)
Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
16.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinin günümüzde sahip olduğu başlıca manevi imkânlardandır?
17.
Soru 18 )İslam kültür ve medeniyetine dair yapılan araştırmaların Müslümanlara aşağıdakilerden hangisini sağlaması beklenmez?
18.
Soru 19 )Müslüman, kendisini ülkesine ve insanlığa karşı sorumlu hisseder. Çevresinde olup bitenlere karşı duyarsız kalmaz. İnsanlığın huzuru ve güveni, yeryüzünde adaletin tesisi için her zaman mücadele eder.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
19.
Soru 20 )Şehrin sakinlerinin şehrin kimliğini oluşturan inanç ve ideallere uygun davranması, şehrin kültüründen ve refahından yararlanması, şehri tanır hale gelmesi, şehri sahiplenmesi ve şehre değer katacak bilince ulaşmasıyla şehirli kimliği ortaya çıkmış olur. Adaletle yönetilen böyle bir şehirde toplumun refahı ve mutluluğu artar.
Farabi böyle bir şehir için aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanmıştır?

AÖL İslam Kültür ve Medeniyeti 1 çıkmış sorular

Açık Öğretim İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından İslam Kültür ve Medeniyeti 1 kategorisine girerek açılan sayfada aol İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl İslam Kültür ve Medeniyeti 1 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi İslam Kültür ve Medeniyeti 1 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.