Aol İslam Kültür ve Medeniyeti 1 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
10 Nisan 2020
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi kültürün maddi unsurlarından biridir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde “medeniyet” kavramını karşılayan kelimelerden biridir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinin ana kaynaklarındandır?
4.
Soru 4 )İslam hukukunda, hakkında Kur’an ve sünnette doğrudan hüküm bulunmayan ancak dine, akla ve toplum faydasına ters düşmeyen örf ve adetler uygulamada delil kabul edilmiştir.
Bu durum İslam kültür ve medeniyetinin oluşmasında etkili olmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
5.
Soru 5 )Kültürün özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6.
Soru 6 )Kur’an-ı Kerim’de “Ey insanlar!” veya “Ey Âdemoğulları!” ile başlayan pek çok ayet bulunmaktadır.
Bu hitaplar İslam kültür ve medeniyetinin hangi yönü ile ilgilidir?
7.
Soru 7 )Uzun süreler boyunca Müslümanların yönetiminde kalmış Ortadoğu ve Kuzey Afrika gibi Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde farklı din ve geleneklere mensup gruplar kendi inanç, mezhep ve cemaat yapılarını muhafaza etmişlerdir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde yönetim anlayışının esasları arasında yer almaz?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın yönetim anlayışındaki emanet ilkesi ile ilgili söylenemez?
10.
Soru 10 )İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!
(Şeyh Edebâli)
Bu söz İslam medeniyetinin aşağıdaki temel özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in öngördüğü sosyal düzenin amaçlarından değildir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi İslam toplumundaki güven ortamını vurgulayan örneklerden biri değildir?
13.
Soru 13 )“Sizden iyilikle emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun...”
(Âl-i İmrân suresi, 104. ayet)
Bu ayet aşağıdaki teşkilatlardan hangisinin oluşmasına katkı sağlamıştır?
14.
Soru 14 )I. “… Biz insana şah damarından daha yakınız.”
(Kâf suresi, 16.ayet)
II. “Zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur.”
(Hadis-i Şerif)
III. “Kötülüğü, en güzel olan şekilde uzaklaştır…”
(Mü’minûn suresi, 96. ayet)
IV. “Allah bir kulunu sevdiğinde, onun işiten kulağı gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olur.”
(Hadis-i Şerif)
Bu ayet ve hadislerin hangilerinde Allah-insan ilişkisine değinilmiştir?
15.
Soru 15 )İslam toplumunda sosyal hayatı düzenleyen kavramlardan olan “isar” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
16.
Soru 16 )Kur’an-ı Kerim’de mülkü Allah yolunda harcamak, iyilikte yardımlaşmak, hayırda yarışmak gibi tavsiyelerle birlikte Hz. Peygamberin de sadaka ve sadaka-i cariye ile ilgili hadisleri bulunmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin yaygınlaşmasında öncelikle etkili olmuştur?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ekonomik hayatla ilgili tutumları arasında yer almaz?
18.
Soru 18 )• Halife Me’mun tarafından 832’de Bağdat’ta kurulmuştur.
• İnceleme araştırma kütüphanesi ve tercüme merkezi olarak faaliyet göstermiştir.
• Tıp, matematik, kimya, tarih, coğrafya gibi pek çok alanda çalışmalarda bulunulmuştur.
Hakkında bilgi verilen ilim merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Günümüzde yaşayan en büyük el yazması kitap arşivi aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır?
20.
Soru 20 )Karşılıklı görüşlere saygı, bilginin kaynağının belirtilmesi, iç ve dış tenkidin yapılması ve varılan sonucun paylaşılması, ilmî güvenilirliği sağlayan ölçütler olarak dünya ilim mirasına kazandırılmıştır.
Bu parçanında İslam medeniyetindeki ilmî faaliyetlerin diğer medeniyetlere etkilerinin hangisinden bahsedilmektedir?

AÖL İslam Kültür ve Medeniyeti 1 çıkmış sorular

Açık Öğretim İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından İslam Kültür ve Medeniyeti 1 kategorisine girerek açılan sayfada aol İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl İslam Kültür ve Medeniyeti 1 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi İslam Kültür ve Medeniyeti 1 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.