Aol İngilizce 6 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
9 Nisan 2020
1.
Soru 1 )Our teacher _________ English for more than ten years.
2.
Soru 2 )We have been reading books in the library _________ .
3.
Soru 3 )This time next week, my sister _________ a difficult exam.
4.
Soru 4 )Carol : ________ you open the window, please? It is hot.
Steve :Of course.
5.
Soru 5 )Kevin : _________ I have the bill, please?
Waiter : Of course, sir.
6.
Soru 6 )Gözde is in her room now. She is studying her lessons ___________.
7.
Soru 7 )Lucy isn’t hardworking. She ________ studies.
8.
Soru 8 )Gamze goes to work ________.
9.
Soru 9 )George loves football very much.
10.
Soru 10 )Henry : _________?
Mary : Sure, you can.
11.
Soru 11 )The exam was not difficult so I solved all questions ________.
12.
Soru 12 )Özcan has been living in Turkey since he was born. He hasn’t been _________.
13.
Soru 13 )We were _________ hungry that we ate all the meal.
14.
Soru 14 )If you _________ water, it __________.
15.
Soru 15 )If I_________ my lessons hard, I ________ my class.
16.
Soru 16 )If I were you, I ________.
17.
Soru 17 )If you had driven carefully, you ________.
18.
Soru 18 )I saw the man _________ broke the window.
19.
Soru 19 )My friend bought a new car ________ is very expensive.
20.
Soru 20 )Sam didn’t go to work today ________ he was ill.

AÖL İngilizce 6 çıkmış sorular

Açık Öğretim İngilizce 6 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca İngilizce 6 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer İngilizce 6 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından İngilizce 6 kategorisine girerek açılan sayfada aol İngilizce 6 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise İngilizce 6 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl İngilizce 6 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise İngilizce 6 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi İngilizce 6 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.