Aol Seçmeli Girişimcilik 1 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
8 Nisan 2020
1.
Soru 1 )İhtiyaçlar hiyerarşisine göre insanın fizyolojik ihtiyaçlarından sonra ortaya çıkan ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Müteşebbis ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
3.
Soru 3 )Üretim sırasında doğrudan kullanılmayan mallara ne denir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi müteşebbisliğin en önemli özelliklerden birisidir?
5.
Soru 5 )Üretim yönetimi dönüşüm sürecinde aşağıdakilerden hangisi çıktı olarak kabul edilir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi müteşebbislerin teminat altına alınmış haklarından biri değildir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi talebin özelliklerinden biri değildir?
8.
Soru 8 )Etkili denetimin ilkelerine aykırı bir açıklama hangi seçenekte verilmiştir?
9.
Soru 9 )Bir işletmenin kuruluş sürecinde, projenin niteliğine göre kuruluş ve konum yeri durumu, fabrika binası, üretim teçhizatı, güvenlik araştırması, doğal afet ve çevre kirliliği gibi konularda yapılan araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Satış sürecinin sunuş aşamasıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
11.
Soru 11 )Planlama ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir?
12.
Soru 12 )Tüm işletmelerde birimlerin çalışırken birbirleri ile uyumlu olması şartı, yönetimin temel işlevlerinden hangisi ile ilgilidir?
13.
Soru 13 )Sosyal sorumluluk ile ilgili kalite belgesi aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş nedenleri arasında yer almaz?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin şirket olabilmesi için uygun bir şart değildir?
16.
Soru 16 )Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelliklerinden biri değildir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir?
18.
Soru 18 )Daha önceden üretilip, üretimde kullanılan tüm değerlerin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, satışın temel ilkelerinden biri değildir?
20.
Soru 20 )“ Açık hava reklamı” aşağıdaki reklam çeşitlerinden hangisi ile ilgilidir?

AÖL Seçmeli Girişimcilik 1 çıkmış sorular

Açık Öğretim Seçmeli Girişimcilik 1 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Seçmeli Girişimcilik 1 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Seçmeli Girişimcilik 1 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Seçmeli Girişimcilik 1 kategorisine girerek açılan sayfada aol Seçmeli Girişimcilik 1 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Seçmeli Girişimcilik 1 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Seçmeli Girişimcilik 1 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Seçmeli Girişimcilik 1 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Seçmeli Girişimcilik 1 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.