Aol Seçmeli Fizik 4 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
8 Nisan 2020
1.
Soru 1 )
Çekirdeğin etrafında dolanan elektronlar vardır. Elektronlar geniş boşluklar bırakacak şekilde dağılmış hâldedir ve atomun büyük bir kısmı boşluktur.
Buna göre yukarıdaki şekilde gösterilen hangi bilim insanının geliştirdiği atom modelidir?
2.
Soru 2 )
Hidrojen atomunun kesikli tayfı sonucunda elde edilen bilgilere göre, Bohr’un geliştirdiği atom modelinde açısal momentumu ( Resim 1 ) eşitliği ile bulunur.
Buna göre açısal momentum,
I. Yörünge numarası (n)
II. Planck sabiti (h)
III. Pi sayısı ( π )
verilenlerden hangilerine bağlıdır?
3.
Soru 3 )Alfa ve beta bozunması yapan bir çekirdek uyarılmış durumdan kararlı hâle geçmesi için enerjisinin bir kısmını foton hâlinde yayınlar.
Bu yayılan enerji paketlerine ne ad verilir?
4.
Soru 4 )James Chadwick, bazı çekirdek tepkimeleri üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda çekirdekte protonlardan başka taneciklerin de bulunduğunu deneylerle belirledi.
Bu parçanıncıklar yüksüz fakat protonla yaklaşık aynı kütleye sahiptir.
Bu parçanıncıklara ne ad verilir?
5.
Soru 5 )Radyasyon kullanımının insan yaşamına olumlu ve olumsuz etkileri vardır.
Buna göre;
I. Kanserli hücreleri yok etmede kullanılması
II. İnsanların röntgenlerinin çekilmesinde ve tıp alanında kullanılması
III. Barajlarda su kaçaklarının tespit edilmesinde kullanılması
verilenlerden hangileri radyasyon kullanımının insan yaşamına olumlu ve faydalı etkilerindendir?
6.
Soru 6 )De Broglie’ye göre hareket eden her parçacığa eşlik eden dalganın dalga boyu hangi bağıntı ile bulunur?
7.
Soru 7 )
Havası boşaltılmış cam kap içindeki katot metaline ışık düşürdüğümüzde şekildeki gibi fotosel devrede ampermetre üzerinden i akımı geçer.
Geçen bu akıma (i) ne ad verilir?
8.
Soru 8 )İzafiyet (Görelilik) Teorisi’ne göre ışık hızına yakın hızlarda hareket eden gözlemcinin ölçtüğü;
I. Zaman aralığı, durgun gözlemciye göre daha uzundur.
II. Hareket doğrultusundaki uzunlukları, durgun hâldeki uzunluklara göre daha kısadır.
III. Bir cismin kütlesi, durgun gözlemciye göre de aynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
9.
Soru 9 )Bir elektronunun bir voltluk potansiyel fark altında kazandığı enerjiye ne ad verilir?
10.
Soru 10 )Atomdan daha küçük veya atomu oluşturan parçacıklara atom altı parçacıklar denir.
Buna göre;
I. Baryonlar ve mezonlar hadronları oluşturur.
II. Kuarklar doğada diğer kuarklarla birlikte gruplar halinde bulunur.
III. Bir kuark ve anti kuarkın birleşimi ile baryonlar oluşur.
atom altı parçacıkla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?
11.
Soru 11 )Bir fotosele 9 eV’luk enerjiye sahip fotonlar gönderiliyor.
Koparılan elektronların kinetik enerjisi 3 eV olduğuna göre metalin bağlanma (eşik) enerjisi kaç eV’tur?
12.
Soru 12 )
Bir fotoelektrik olayda şekildeki gibi fotoelektronların maksimum kinetik enerji‒frekans grafiği veriliyor.
Buna göre;
I. A noktası eşik frekansıdır. (f0)
II. B noktası metalin bağlanma enerjisidir. (Eb)
III. Grafiğin eğimi a planck sabitini (h) verir.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
13.
Soru 13 )
Compton x-ışınlarını metallerin serbest elektronları ile çarpıştırdı. Compton olayı gelen foton durgun kabul edilen elektronlar çarpıştığında elektron gelen foton (ışıma) doğrultusu ile a açısı yaparak saçılır. Saçılan foton ise geliş doğrultusu ile β açısı yaparak şekilde yoluna devam eder.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?
14.
Soru 14 )Işık ile yapılan deneylerde ışığın hem tanecik model hem de dalga modeli olduğu ispatlanır.
I. Fotoelektrik olayı
II. Compton olayı
III. Girişim olayı
Buna göre hangileri ışığın tanecik modelini destekleyen fiziksel olaydır?
15.
Soru 15 )Günümüzün modern tıbbında hastalıkların tanısında ve tedavisinde hekimlere kılavuzluk etmek amacıyla mühendislerin geliştirdiği cihazlar kullanılır.
Buna göre;
I. manyetik rezonans görüntüleme cihazı,
II. tomografi cihazı,
III. ultrason cihazı
verilen cihazlardan hangileri biyomedikal cihaza örnektir?
16.
Soru 16 )İngilizcede “ışık yayan diyot” anlamına gelen, elektrik enerjisini ışığa dönüştüren yarı iletken devre elemanlarına ne ad verilir?
17.
Soru 17 )Elektronik araçlarda ve elektronik endüstrisinin temelini yarı iletkenler oluşturur.
Buna göre aşağıda verilen ifadelerin hangisi yanlıştır?
18.
Soru 18 )P tipi ve N tipi yarı iletken eklemden oluşan Güneş enerjisine dönüştüren araca ne ad verilir?
19.
Soru 19 )1 nanometre (nm) metrenin milyarda birine (10-9) karşılık gelir. Nanoteknoloji ile yaklaşık olarak nanometre boyutunda yapılan çalışmalardır.
Buna göre;
I. tıp ve sağlık,
II. uzay çalışmaları ve havacılık,
III. malzeme ve imalatı
verilenlerden hangileri nanoteknolojinin uygulama alanlarındandır?
20.
Soru 20 )Radyoskopi ve radyografi için genellikle 200-500 kV’luk hızlandırıcı gerilimlerle çalışan, bir çeşit ışın tüpünden elde edilen kısa, dalga boylu sert olan hangi ışınlardan yararlanılır?

AÖL Seçmeli Fizik 4 çıkmış sorular

Açık Öğretim Seçmeli Fizik 4 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Seçmeli Fizik 4 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Seçmeli Fizik 4 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Seçmeli Fizik 4 kategorisine girerek açılan sayfada aol Seçmeli Fizik 4 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Seçmeli Fizik 4 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Seçmeli Fizik 4 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Seçmeli Fizik 4 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Seçmeli Fizik 4 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.