Aol Seçmeli Fizik 3 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
8 Nisan 2020
1.
Soru 1 )Düzgün çembersel hareket eden bir cismin saniyedeki tur sayısına frekans denir.
Buna göre bir saniyedeki tur sayısı 50 ise frekansı kaç s‒1 dir?
2.
Soru 2 )
Düzgün çembersel hareket eden cismin bir tam turu için geçen süreye periyot denir.
Buna göre yatay düzlemde düzgün çembersel hareket eden şekildeki cismin periyodu 8 s’dir.
Cisim K noktasından ok yönünde harekete başladığına göre 8 s sonra nerede olur?
3.
Soru 3 )Düzgün çembersel hareket yapan cismin çember üzerinde birim zamanda aldığı yola çizgisel hız (θ) ve cismin yarıçap vektörünün birim zamanda daire üzerinde taradığı açıya açısal hız (ω) denir. Açısal hız ile yarıçapın çarpımı çizgisel hızı verir.
Buna göre çizgisel hız ve açısal hız arasındaki büyüklüğü veren bağıntı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
4.
Soru 4 )Dönen cisimler hem çizgisel hız ile açısal hıza hem de çizgisel momentumla birlikte açısal momentuma sahiptir.
L = m.θ.r eşitliğiyle hesaplanır.
Buna göre;
I. dönen cismin kütlesi (m),
II. dönen cismin çizgisel hızı (θ),
III. dönen cismin çemberinin yarıçapı (r)
verilerin hangileri ile açısal momentumun büyüklüğü hesaplanabilir?
5.
Soru 5 )
Dönerek ilerleyen cisimler hem öteleme hem de dönme hareketi yapar.
Aşağıda düzgün çembersel harekete ait günlük hayatta kullanım alanları aşağıda örnek olarak verilmiştir.
I. Rüzgar türbini hareketi
II. areket eden bisiklet
III. Çamaşır makinasının kazanının hareketi
Buna göre verilenlerden hangileri hem öteleme hem de dönme hareketini birlikte yapmaktadır?
6.
Soru 6 )
Newton’un kütle çekim kanununa göre kütleler arasında çekim kuvveti (Resim 1 ) ile hesaplanır.
Dünya ile ayın merkez noktaları arasındaki uzaklık (r) bilindiğine göre,
I. Dünya’nın kütlesine (m1) ,
II. Ay’ın kütlesine (m2) ,
III. Kütle çekim sabiti (G)
verilenlerden hangilerinin bilinmesi ile Dünya ile Ay arasındaki kütle çekim kuvveti hesaplanabilir?
7.
Soru 7 )Gezegenleri Güneş etrafında tutan kuvvet kütle çekim kuvvetidir.
Kepler Kanunlarına göre;
I. Her gezegen Güneş’in odak noktalarından birinde olduğu elips biçiminde bir yörüngede hareket eder.
II. Güneş’ten herhangi bir gezegene doğru çizilmiş yarıçap vektörü eşit zamanda farklı alanlar tarar.
III. Gezegenlerin periyotları büyük eksen uzunluğunun karesi ile orantılıdır.
verilenlerden hangileri doğrudur?
8.
Soru 8 )Yarıçapı 2 m olan çember etrafında sabit hızla dönen bir cisim saniyede 5 tur artmaktadır.
Cisim düzgün çembersel hareket ettiğine göre merkezcil ivmesinin büyüklüğü kaç m/s2 ’dir?
( π = 3 alınız.)
9.
Soru 9 )
Düşey düzlemde şekildeki gibi r yarıçaplı dairesel sistemde m kütleli, θ çizgisel hızıyla hareket eden cismin ağırlığı G olup cisme K noktasında etki eden merkezci kuvvet Fm ’dir.
Buna göre cismin K noktasından düşmeden geçebilmesi için;
I. G < Fm
II. G > Fm
III. G = Fm
verilen eşitliklerden hangilerinin olması durumunda gerçekleşebilir?
(Sürtünmeler önemsizdir)
10.
Soru 10 )I. Saz çalan müzisyendeki saz telinin hareketi
II. Salıncakta sallanan çocuğun hareketi
III. Düzgün doğrusal hareket eden bisikletteki çocuk
Yukarıda verilen örneklerden hangileri basit harmonik harekete örnek verilebilir?
11.
Soru 11 )+x ve ‒x uzaklıkları arasında basit harmonik hareket yapan bir cismin denge konumu O noktasıdır.
Cismin herhangi bir andaki denge konumundan uzaklığına ne ad verilir?
12.
Soru 12 )
Bir cisim K ve M noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. O noktası cismin denge konumudur. KO ve OM noktaları arasındaki uzaklık eşittir. Cisim KO arasındaki uzaklığı 2 saniyede geçiyor.
Buna göre cismin periyodu kaç s’dir?
13.
Soru 13 )
m Şekildeki gibi yay sabitleri k olan özdeş yaylar m kütleli, cisme paralel bağlanınca eş değer yay sabiti kaç k olur?
14.
Soru 14 )
Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda uzunluğu 0,1 m olan bir ipin ucuna 100 g kütleli cisim şekildeki gibi bağlanıyor.
Bu cisim denge konumundan bir miktar ayrılarak basit harmonik hareket yaptırılıyor.
Buna göre cisim periyodu kaç s’dir?
( g = 10m/s2 ve π = 3 alınız.)
15.
Soru 15 )
Şekildeki yay sabiti k olan m kütleli cisim K ve M noktaları arasında basit harmonik hareket yapıyor.
Cismin denge konumu L noktası olduğuna göre hangi noktalar arasında ivmesinin büyüklüğü en fazladır?
16.
Soru 16 )
Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde şekildeki gibi doğrusal su dalgalarının dalga boyu mertebesinde bir yarıktan geçişi göstermiştir.
Buna göre doğrusal su dalgalarının çemberleşmesi olayına ne ad verilir?
17.
Soru 17 )İki veya daha fazla dalganın üst üste binerek dalga katarı ve dalgaların birbirine söndürmesinde düğüm çizgisi oluşmasına aynı zamanda yeni bir dalga şeklinde sonuç vermesine ne ad verilir?
18.
Soru 18 )
Işık ile yapılan deneyde karanlık saçak, aydınlık saçak ve merkez aydınlık saçak genişlikleri şekildeki gibi eşittir.
Buna göre yapılan bu deneye ne ad verilir?
19.
Soru 19 )Elektrik yüklerinin ivme kazanması ile elde edilen dalgalara elektromanyetik dalga denir.
Buna göre elektromanyetik dalgalar;
I. Işık hızı ile yayılırlar.
II. ( (E/B) = C ) Elektrik alan ve manyetik alan büyüklük oranı sabittir.
III. Enerji taşırlar.
verilerden hangileri doğrudur?
20.
Soru 20 )Aşağıda verilen hangi fiziksel olayda ışığın davranışı sadece tanecik özelliği taşır?

AÖL Seçmeli Fizik 3 çıkmış sorular

Açık Öğretim Seçmeli Fizik 3 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Seçmeli Fizik 3 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Seçmeli Fizik 3 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Seçmeli Fizik 3 kategorisine girerek açılan sayfada aol Seçmeli Fizik 3 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Seçmeli Fizik 3 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Seçmeli Fizik 3 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Seçmeli Fizik 3 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Seçmeli Fizik 3 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.