Aol Seçmeli Fizik 1 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
7 Nisan 2020
1.
Soru 1 )
Aynı düzlemde verilen K ve L vektörlerinin toplamı (K + L) kaç birimdir?
(Birim kareler eşit bölmelendirilmiştir.)
2.
Soru 2 )
Aynı düzlemde X,Y,Z ve T vektörleri verilmiştir.
Buna göre hangisi en büyük vektördür?
(Birim kareler eşit bölmelendirilmiştir.)
3.
Soru 3 )
Şekildeki K aracı batıya doğru 30 m/s hızla L aracı da batıya doğru 20 m/s hızla gitmektedir.
Buna göre K aracındaki gözlemci L aracını hangi hızla hangi yöne gidiyor görür?
4.
Soru 4 )Suya göre hızı 1 m/s olan yüzücü akıntı hızı 3 m/s olan nehirde akıntı ile aynı yönde yüzüyor.
Yüzücünün yere göre toplam hızı kaç m/s dir?
5.
Soru 5 )
Sürtünmesiz bir düzlemde duran şekildeki 2 kg’lık cisme 50 N’luk kuvvet etki etmektedir.
Buna göre cisme etki eden net kuvvet kaç N’dur?
6.
Soru 6 )
1 kg kütleli cisme ait ivme‒zaman grafiği şekildeki gibidir.
Cismin 5. saniye sonunda ivmesi kaç m/s2 ’dir?
7.
Soru 7 )
Sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki makara sistemi serbest bırakılıyor.
Buna göre sistemin ivmesi kaç m s/2 ’dir? (g=10 N/kg)
8.
Soru 8 )
Eğim açıları sırasıyla α,2α ve α olan sürtünmesiz eğik düzlemlerin tepesinden bırakılan m, 2m ve 2m kütleli cisimlerin ivmeleri sırasıyla a1, a2 ve a3 tür.
Buna göre ivmelerin büyüklükleri arasında nasıl bir ilişki vardır?
9.
Soru 9 )
Bir arabaya ait hız‒zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre I. Arabanın hızı her saniyede 2 m/s artmaktadır.
II. Arabanın (0-4) saniyedeki yer değiştirmesi 16 m’dir.
III. Arabanın ivmesi 6 m/s2 dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
10.
Soru 10 )
Bir doğru boyunca hızlanan cisme ait hız‒zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre ivme‒zaman grafiği aşağıdakilerden hangisinde doğru çizilmiştir?
11.
Soru 11 )
Ömer düz bir pistte kumandalı arabasını bir doğru boyunca hareket ettirmektedir. Harekete ait hız değerleri tablodaki gibidir.
Buna göre çizilen hız‒zaman grafiği hangisi gibi olur?
12.
Soru 12 )Trafik lambasına 16 m/s hızla yaklaşan bir araba sürücüsü trafik lambasının kırmızıya döndüğünü görünce frene basıyor.
Araba durunca hızı kaç m/s olur?
13.
Soru 13 )Yerden h kadar yükseklikten yatay doğrultuda V0 hızıyla atılan bir cismin yatay atış hareketi için
I. Yatay ve düşey doğrultuda iki boyutta hareket eder.
II. Yatay doğrultudaki hızı sabit hızlıdır.
III. Düşey doğrultuda serbest düşme hareketi yapar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
14.
Soru 14 )Hava direnç kuvveti;
I. Cismin hızına
II. Cismin yüzeyinin büyüklüğüne ve cinsine
III. Havanın öz kütlesine
verilenlerden hangilerine bağlıdır?
15.
Soru 15 )
Yerden 4 m yükseklikte M noktasından serbest bırakılan 1 kg’lık taş şekildeki gibi yerdeki K noktasından 6 m/s hızla geçiyor.
Buna göre sürtünme nedeniyle ısıya dönüşen enerji kaç joule’dür?
(g=10 m/s2 )
16.
Soru 16 )
Sürtünmelerin önemsenmediği sabit makara ile kurulan şekildeki sistemde 30 N’luk cismi yukarı kaldırmak için uygulanması gereken kuvvet kaç Newton’dur?
17.
Soru 17 )Çarpışma öncesinde ve sonrasında, toplam momentum ve toplam kinetik enerji sabit kalıyorsa bu tür çarpışmalara esnek çarpışma denir.
Buna göre
I. Esnek çarpışmada kinetik enerji korunur.
II. Esnek çarpışmada momentum korunur.
III. Esnek çarpışmalarda momentum vektörel bir büyüklüktür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
18.
Soru 18 )Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisme 3 N’luk yer çekim kuvveti 2s etki ediyor.
Buna göre cisme verilen itme kaç N.s’dir?
19.
Soru 19 )
Şekildeki dairesel levha düşey düzlemde K noktası etrafında dönebilmektedir.
Buna göre hangi kuvvet levhayı tek başına döndüremez?
20.
Soru 20 )Palangalar ile ilgili;
I. Sabit ve hareketli makaralardan oluşur.
II. Gemilerde, inşaatlarda yüksek katlara malzeme çıkarmada kullanılır.
III. Palangalarda makara sayısı arttıkça kuvvet kazancı da artar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

AÖL Seçmeli Fizik 1 çıkmış sorular

Açık Öğretim Seçmeli Fizik 1 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Seçmeli Fizik 1 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Seçmeli Fizik 1 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Seçmeli Fizik 1 kategorisine girerek açılan sayfada aol Seçmeli Fizik 1 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Seçmeli Fizik 1 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Seçmeli Fizik 1 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Seçmeli Fizik 1 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Seçmeli Fizik 1 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.