Aol Fıkıh 1 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
6 Nisan 2020
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin faydaları arasında yer almaz?
2.
Soru 2 )Şer’i kaynaklardan hüküm çıkarmak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )• Kaynaklardan, hükümlerin nasıl çıkarılacağını belirler.
• Bir fıkhî hükmün hangi kaynaklardan alınacağını gösterir.
• Fıkhın dayandığı temel ilke ve esasların neler olduğunu ortaya koyar.
Bazı özellikleri verilen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin hüküm çıkarırken gözettiği temel ilkelerden biri değildir?
5.
Soru 5 )• Sorunlar içtihatlarla halledilmeye çalışılmıştır.
• Fıkıh ilmi ile ilgili eserler yazılmaya başlanmıştır.
• Mezheplerin oluşumu bu dönemde başlamıştır.
• Henüz vuku bulmamış meseleler hakkında da hükümler verilmiştir.
Bazı özellikleri verilen fıkıh dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir heyet tarafından yapılmıştır. 1869’da başlayıp 1876 yılında tamamlanmıştır. Fıkıh kitaplarındaki çeşitli hükümler bir araya getirilmiştir. Toplam 1851 maddeden oluşur.
Hakkında bilgi verilen çalışma aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )I. Sünnet
II. İstihzan
III. İcma
IV. Sedd-i zerai
Bunlardan hangileri fıkhi hükümlerin asli kaynaklarındandır?
8.
Soru 8 )Kur’an-ı Kerim’deki herhangi bir hükmü tavsiye edip destekleyen sünnete ne ad verilir?
9.
Soru 9 )• Sünnetin dinin temel kaynaklarından biri olarak kabul edilmesi
• Müslüman bir kadının gayr-i müslim bir erkekle evlenmesinin yasaklanması
• Cuma günü iki ezanın okunması
Bunlar aşağıdaki fıkhî delillerden hangisi için örnek oluşturur?
10.
Soru 10 )Âlimlerin dinin anlaşılması ve onu günlük hayata uygulanabilmesi için ayet ve hadislerden hüküm çıkarma gayretidir.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )• Fıkıh usulünü bilmelidir.
• Arapçaya hakim olmalıdır.
• İslamiyet’in genel hedeflerini bilmelidir.
• İçinde yaşadığı toplumun şartlarını, örf ve âdetlerini, ihtiyaçlarını bilmelidir.
Bu özellikler aşağıdakilerden hangisinde aranır?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konularından biri değildir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi “fıkıh usûlü” tabirinin karşılığı olarak kullanılır?
14.
Soru 14 )Fıkıhta, miras ve vasiyet ile ilgili hükümler hangi başlık altında incelenir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi “Temel İslam İlimleri” arasında yer almaz?
16.
Soru 16 )Fıkıhtaki “Eşyada aslolan ibahadır.” ilkesinin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin kabul ettiği temel maslahatlardan biri değildir?
18.
Soru 18 )“Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın…”
(Nisâ suresi, 135. ayet)
Bu ayetten adaletin gerçekleşmesine yönelik aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi “Medine Dönemi”nin özelliklerindendir?
20.
Soru 20 )Aşağıdaki müellif ve eser eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

AÖL Fıkıh 1 çıkmış sorular

Açık Öğretim Fıkıh 1 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Fıkıh 1 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Fıkıh 1 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Fıkıh 1 kategorisine girerek açılan sayfada aol Fıkıh 1 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Fıkıh 1 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Fıkıh 1 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Fıkıh 1 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Fıkıh 1 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.