Aol Seçmeli Felsefe 4 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
4 Nisan 2020
1.
Soru 1 )Ahlak felsefesinin kavramlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
2.
Soru 2 )İnsan ahlaki eylemde bulunurken kendi iradesiyle, özgür bir biçimde mi davranır yoksa başka iç ve dış faktörlerin etkisi altında mı kalır?
Bu soruya, determinizme göre verilebilecek cevap aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )I. Utilitarizm
II. Hedonizm
III. Egoizm
Yukarıdakilerden hangileri evrensel ahlak yasasını reddeden görüşlerdendir?
4.
Soru 4 )“Kendi sezgine uy ki hem kendin hem de başkası için iyi olanı yapmış olasın.” ilkesini benimseyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Kant’a göre bir eylem, çıkar ya da beklentiden değil, bir ödev duygusu ile yapılmış ise ahlaki bir eylem olabilir. Burada ödev dediği, her çeşit duygunun özellikle de çıkar duygusunun dışında, ahlak yasasına sadece yasaya saygı ya da uyma duygusuyla hareket etmektir.
Buna göre muhtaç olan birine aşağıdaki durumlardan hangisiyle yaklaştığımızda Kant’a göre ahlaki bir eylemde bulunmuş oluruz?
6.
Soru 6 )Aşağıdaki düşünürlerden hangisi mutasavvıf değildir?
7.
Soru 7 )Bireyin başka bireylerden ya da kurumlardan isteyebileceği, talepte bulunabileceği şeylerdir.
Verilen tanım siyaset felsefesinin aşağıdaki kavramlarından hangisine aittir?
8.
Soru 8 )• Erdemli Toplum
• Güneş Ülkesi
• Ütopya
Verilen eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi “İktidar kaynağını nereden alır?” sorusuna verilen cevaplar arasında yer almaz?
10.
Soru 10 )I. Hoşgörü
II. Düşünce özgürlüğü
III. Siyasal katılımı sınırlandırma
Verilenlerden hangileri sivil toplumu oluşturan ögeler arasında yer alır?
11.
Soru 11 )Filozofların eşitlik, adalet ve özgürlük gibi ilkeleri temel alarak olması gerekene göre tasarladıkları ideal toplum düzenini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi ideal bir düzenin olabileceğini savunan düşünürlerdendir?
13.
Soru 13 )Taklit olarak sanat anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi estetiğin temel kavramlarındandır?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi ortak estetik yargıları reddeden düşünürlerden değildir?
16.
Soru 16 )Oyun olarak sanat anlayışının temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi din felsefesiyle ilgili doğru bir bilgi değildir?
18.
Soru 18 )“Tanrı var mıdır?” sorusu din felsefesinin aşağıdaki temel konularından hangisi ile ilgilidir?
19.
Soru 19 )Bütün insanlar iyilik yapmaya kötü lükten kaçmaya eğilimlidir. Bu ahlak yasası vicdanlarımızda hazır olarak bulunur.
Verilen bilgi aşağıdaki Tanrı kanıtlamalarından hangisine aittir?
20.
Soru 20 )Tanrı, ilk neden olarak evreni yaratmıştır ve evren artık kendi yasalarıyla işlemektedir. Tanrı’nın sürekli olarak evrene müdahale etmesi akla aykırıdır.
Verilen bilgi Tanrı’nın varlığına ilişkin aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir?

AÖL Seçmeli Felsefe 4 çıkmış sorular

Açık Öğretim Seçmeli Felsefe 4 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Seçmeli Felsefe 4 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Seçmeli Felsefe 4 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Seçmeli Felsefe 4 kategorisine girerek açılan sayfada aol Seçmeli Felsefe 4 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Seçmeli Felsefe 4 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Seçmeli Felsefe 4 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Seçmeli Felsefe 4 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Seçmeli Felsefe 4 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.