Aol Seçmeli Felsefe 3 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
3 Nisan 2020
1.
Soru 1 )Felsefi faaliyetle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
2.
Soru 2 )Bilgi türleri söz konusu olduğunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi teknik bilginin tarihsel süreç içerisinde geçirdiği üç farklı aşama arasında yer almaz?
4.
Soru 4 )Aşağıdaki soru ve felsefi alan eş leştirmelerinden hangisi doğrudur?
5.
Soru 5 )Doğanın bir amaca göre düzenlenmiş olduğunu, dünyaya bir takım ereksel nedenlere göre düzenverildiğini kabul eden görüş aşağı daki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
6.
Soru 6 )Zihinde bulunan her şeyin, tüm izlenim, kavram ve düşüncelerin temelinde dış dünyanın deney yoluyla algılanması vardır.
David Hume’un bu ifadesine bakılarak aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini benimsediği söylenebilir?
7.
Soru 7 )• Yarar sağlayan bilgi doğru bilgidir.
• Doğru bilginin temelinde akıl vardır.
• Sezgiye dayanan bilgi doğrudur.
Verilen ifadelerde aşağıdaki akımlardan hangisinin açıklaması bulunmamaktadır?
8.
Soru 8 )John Locke’a göre bilgilerimiz doğuş tan olsaydı, cahil ya da budala olarak gördüğümüz kişilerin de akıl ilkeleri, matematik kavramları hakkında bilgisi olması gerekirdi.
Bu düşüncesiyle John Locke aşağıdaki felsefi akımlardan hangisini eleştirmektedir?
9.
Soru 9 )Thales doğayı meydana getiren temel öğenin ne olduğunu merak etmiş, onu araştırmıştı. Doğayı ve oluşumunu kavrama çabasından doğan bu felsefe, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?
10.
Soru 10 )Felsefe de bilgi kuramı da ele aldığı kavramı ya da soruyu derinlemesine araştırır ve aydınlatmaya çalışır. Buradaki temel amaç, belli bir bilgiyi ortaya koyan önermelerin gerekçelendirilmesi ve doğrulanmasıdır.
Bu parçanında felsefe ve bilgi kuramı için aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
11.
Soru 11 )Aşağıdaki filozoflardan hangisi rasyonalist değildir?
12.
Soru 12 )I. Din
II. Kuram
III. Paradigma
Yukarıdakilerden hangileri bilim felsefesinin temel kavramları arasında yer alır?
13.
Soru 13 )Bilim felsefesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
14.
Soru 14 )Reichenbach’a göre anlamlı önerme doğrudan doğrulanabilen önermedir. Şimdiye ait önermeler doğrudan doğrulanabildiği halde geçmişe ve geleceğe ait önermeler dolaylı olarak doğrulanabilmektedir.
Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi anlamlı önerme değildir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi bilimin mantıksallığını açıklayan bir ifadedir?
16.
Soru 16 )Dünyadaki değişme mekanik olarak değil, diyalektik yasalara göre gerçekleşir. Bu değişim sürecinde madde biçim değiştirir.
Marx bu anlayışıyla aşağıdaki varlık yaklaşımlarından hangisini benimsemektedir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi diyalektik yöntemin aşamalarından değildir?
18.
Soru 18 )• Dış dünyadaki varlıklar madde ve form olmak üzere iki öğeden oluşur.
• Gerçekte var olan formdur.
Verilen görüşler aşağıdaki düşü nürlerden hangisine aittir?
19.
Soru 19 )“Var olan her şey maddedir.” ifadesi aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilmiş olabilir?
20.
Soru 20 )Farabi aşağıdaki varlık görüşlerinden hangisini benimsemektedir?

AÖL Seçmeli Felsefe 3 çıkmış sorular

Açık Öğretim Seçmeli Felsefe 3 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Seçmeli Felsefe 3 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Seçmeli Felsefe 3 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Seçmeli Felsefe 3 kategorisine girerek açılan sayfada aol Seçmeli Felsefe 3 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Seçmeli Felsefe 3 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Seçmeli Felsefe 3 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Seçmeli Felsefe 3 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Seçmeli Felsefe 3 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.