Aol Seçmeli Felsefe 2 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
3 Nisan 2020
1.
Soru 1 )I. Özgürlük
II. Sorumluluk
III. Güzellik
Yukarıdakilerden hangileri ahlak felsefesinin temel kavramlarındandır?
2.
Soru 2 )Bireyin iyi ve doğru eylemlerde bulunmaya mizaç, eğitim ve moral olgunluk açısından yatkın olma durumudur.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
3.
Soru 3 )• Birey karar verirken tamamen özgürdür.
• İyi, kötü, değerli ve değersiz arasındaki seçimi kendi iradesiyle yapar.
Verilen özellikler aşağıdaki görüşlerden hangisine aittir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi fayda ahlakıyla ilgili yanlış bir bilgidir?
5.
Soru 5 )İnsanın özü ruhtur. Ruhun özü gönüldür. Gönül’ün özü ise sevgidir. Gönül Tanrı’nın evidir. O hâlde insanları insan yapan şey, gönül sahibi olmaları, Tanrı’yı ve birbirlerini sevmede birleşmeleridir. Ona göre Tanrı’nın yarattıklarını sevmeyen, onların haklarına saygı göstermeyen Tanrı’ya ulaşamaz.
Verilen bilgi aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin sorularından değildir?
7.
Soru 7 )İktidar, Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcisidir. Görevi de Tanrı’nın kendisine gösterdiği amacı gerçekleştirmektir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
8.
Soru 8 )Bu devlette her sınıfın nasıl bir eğitim alacağı, kimlerin ne tür mal ve mülk edineceği ideal bir tasarımla belirlenmiştir. Örneğin; üretici ve zanaatkârlar istedikleri kişi ile evlenebilirken aynı hak askerlere tanınmaz.
Özellikleri verilen ütopya aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Nitelikleri toplum tarafından belirlenen, toplumları meydana getiren insanların her birine denir.
Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
10.
Soru 10 )İstenilen ütopyalarda düşünürler, her bakımdan mükemmel olduklarına inandıkları bir toplum düzeni tasarlar. Korku ütopyalarında ise gelecekte toplumu bekleyen tehlikelere dikkat çekilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi korku ütopyası niteliğindedir?
11.
Soru 11 )Grekçe “aisthesis” kelimesinden gelen, güzelliği ve güzel sanatlarındoğasını inceleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Sanat kuramlarıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
13.
Soru 13 )• Sanat eserinden ya da genel olarak güzellikten haz alan kişidir.
• Sanat eserine, sanatın kendisine ve onun değerine ulaşma imkânı veren davranıştır.
Verilen tanımlar sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangilerine aittir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıların özelliklerinden değildir?
15.
Soru 15 )Bir sanat eseri karşısında değerlendirmede bulunurken aşağıdaki yargılardan hangisini kullanırız?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel kavramlarındandır?
17.
Soru 17 )I. Teizm
II. Panteizm
III. Ateizm
Yukarıdakilerden hangileri Tanrı’nın varlığıyla ilgili farklı bir görüştür?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel sorularından değildir?
19.
Soru 19 )Tanrı tarafından seçilmiş olan ve Tanrı’nın buyruklarını insanlara ileten kişidir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )• Bende en yüce derecede yetkin olan bir Tanrı düşüncesi vardır.
• Varlık, bir yetkinlik niteliğidir. Var olmaktan yoksun bir varlık yetkin bir varlık olamaz.
• Tanrı’nın var olması, Tanrı kavramı nın ayrılmaz bir parçasıdır. Öyleyse Tanrı vardır.
Yukarıdaki bilgiler Tanrı’nın varlı ğına ilişkin kanıtlardan hangisine aittir?

AÖL Seçmeli Felsefe 2 çıkmış sorular

Açık Öğretim Seçmeli Felsefe 2 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Seçmeli Felsefe 2 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Seçmeli Felsefe 2 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Seçmeli Felsefe 2 kategorisine girerek açılan sayfada aol Seçmeli Felsefe 2 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Seçmeli Felsefe 2 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Seçmeli Felsefe 2 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Seçmeli Felsefe 2 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Seçmeli Felsefe 2 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.