Aol Seçmeli Felsefe 1 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
3 Nisan 2020
1.
Soru 1 )Yunanca; “seviyorum”, “peşi sıra koşuyorum”, “arıyorum” anlamına gelen “philia” ile “bilgi”, “bilgelik” anlamına gelen “sophia” sözcüklerinin birleşiminden oluşan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )“Papatya öksürüğe iyi gelir.” örneği aşağıdaki bilgi türlerinden hangisine aittir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi felsefi bilginin özelliklerinden değildir?
4.
Soru 4 )I. Bilim
II. Sanat
III. Din
Yukarıdakilerden hangileri felsefenin konusu olabilir?
5.
Soru 5 )Bilim ve felsefe ilişkisi düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
6.
Soru 6 )Bilgi ile nesnel gerçek arasındaki uygunluk aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi “empirizm”in açıklamasıdır?
8.
Soru 8 )Genel geçer doğru bilginin insan için olanaksız olduğunu dile getiren akım aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Asıl gerçek olan ideaların dünyasıdır. Asıl gerçeklik, idealar olduğundan doğru bilgi ideaların bilgisidir. İdealar dünyası ancak akılla kavranabilir.
Verilen ifade aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?
10.
Soru 10 )I. Rasyonalizm = Akılcılık
II. Entüisyonizm = Deneycilik
III. Kritisizm = Eleştiricilik
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
11.
Soru 11 )Doğruluğun ölçütünü açık ve seçiklik olarak ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin sorularından değildir?
13.
Soru 13 )• Paradigmaya bağlı olarak çalışılan bu dönemde kuramlar etrafında toplanan bilim insanları; evren, toplum, insan, hastalık gibi problemleri çözerler.
• Bir süre sonra paradigma tarafından çözülemeyen bir takım problemler görülmeye başlanır.
Verilen özellikler Thomas Kuhn’a göre bilimin geçtiği aşağıdaki aşamalardan hangisine aittir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden biri değildir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi bilimin varlığa yaklaşım biçimidir?
16.
Soru 16 )MÖ 624-546 yılları arasında Milet kentinde yaşamış olan Thales her şeyin sudan meydana geldiğini ve yine suya dönüşeceğini ileri sürmüştür.
Bu bilgiye göre Thales aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aramaktadır?
17.
Soru 17 )Görünenin arkasındaki asıl varlığı, ilk nedenleri ve ilk ilkeleri araştıran alan aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Husserl’e göre öze ulaşabilmek o varlığın var oluşu ile ilgili her tür bilgi, düşünce ve yargılar paranteze alınarak sağlanır.
Buna göre Husserl’in varlığın temelineyerleştirdiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin kavramlarından değildir?
20.
Soru 20 )Türk İslam düşünürü Farabi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

AÖL Seçmeli Felsefe 1 çıkmış sorular

Açık Öğretim Seçmeli Felsefe 1 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Seçmeli Felsefe 1 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Seçmeli Felsefe 1 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Seçmeli Felsefe 1 kategorisine girerek açılan sayfada aol Seçmeli Felsefe 1 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Seçmeli Felsefe 1 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Seçmeli Felsefe 1 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Seçmeli Felsefe 1 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Seçmeli Felsefe 1 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.