Aol Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
2 Nisan 2020
1.
Soru 1 )Atatürk, dinin doğru anlaşılması ve topluma doğru bir şekilde anlatılması için çeşitli çalışmalar başlatmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Diyanet İşleri Başkanlığını kurdurmasının sebeplerinden biri değildir?
3.
Soru 3 )Bir tür sebep-sonuç kanunudur.Buna göre kişi, geçmiş yaşantısında ne yapmışsa gelecekte de onu görecektir. İyilik yapan iyilikle, kötülük yapan da kötülükle karşılaşacaktır.
Hinduizm’de önemli bir yere sahip olan bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Doğaüstü kabul edilen ve dokunulmazlığı bulunan kutsal yerler, nesneler, kabile reisleri, sihirbaz hekimler, bebekler, ölüler ve bazı bitkilerdir. Bu varlıklara yaklaşabilmek ve iletişim kurmak için mutlaka ayin yapılmalıdır.
İlkel kabile dinleriyle ilgili açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Kelime anlamı barış, güven, huzur, esenlik ve mutluluk anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Ey insanlar, Rabb’iniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz, Âdem’in çocuklarısınız.
Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
7.
Soru 7 )İslam dini baskı ve zorlamaya karşı çıkar. Müslümanların hâkim olduğu Şam, Kahire, İstanbul ve Mardin gibi şehirlerde kilise, havra ve caminin yan yana bulunması bu duruma örnektir. Buralarda yaşayan farklı din mensupları rahatça dinlerini yaşamaktave olumsuz bir durumla karşı laşmamaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
8.
Soru 8 )İslam toplumsal barışın ve huzurun yerleşmesine büyük önem vermiştir. Âlimlerde İslam’ın bu amacına uygun davranmışlar ve bunları sözleri ile dile getirerek içinde bulunduklarıtoplumda barış ve kardeşliğin yerleş mesine çalışmışlardır.
Buna göre aşağıdaki sözlerin hangisi bu konuya örnek verilemez?
9.
Soru 9 )İslam dininde tüm insanlığı öldürmekle eş tutulan günah aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl kutsal bir gün, bu aylarınız nasıl kutsal bir ay, bu Mekke nasıl kutsal bir şehir ise hayatınız, mülkleriniz ve ırzlarınız da öyle kutsaldır.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin kutsallığına değinilmemiştir?
11.
Soru 11 )Hz. Muhammed’in (sav.) peygamberlik öncesinde toplumun barış ve huzuru için çalıştığına aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi örnektir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun uygulamaları arasında yer almaz?
13.
Soru 13 )Nasıl ki, her hususta yüksek meslek ve ihtisas sahipleri yetiştirmek gerekli ise dinimizin gerçek felsefesini inceleyecek, araştıracak, bilimsel ve teknik olarak telkin kudretine sahip olacak seçkin ve gerçek din adamlarını yetiştirecek, yükseköğrenim kurumlarına sahip olmalıyız.
Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğine işaret etmiştir?
14.
Soru 14 )Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşamış aşağıdaki âlimlerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı yapmıştır?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi vahye dayalı dinlerden biri değildir?
16.
Soru 16 )İsrailoğulları kavramı aşağıdaki peygamberlerden hangisinin çocukları için kullanılmıştır?
17.
Soru 17 )İsrailoğulları en güçlü dönemlerini aşağıdaki peygamberlerden hangisinin zamanında yaşamışlardır?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerin hangisi Hristiyanlığın kutsal kabul ettiği incillerden biri değildir?
19.
Soru 19 )Hinduizm’de ölen bir kimsenin cesedi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
20.
Soru 20 )Guru Nanak’ın İslam’ın bazı prensiplerive Hindu inançlarını karış tırarak oluşturduğu din aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 çıkmış sorular

Açık Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 kategorisine girerek açılan sayfada aol Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.