Aol Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
2 Nisan 2020
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi bir Müslümanın cenaze ile ilgili sorumlulukları arasında yer almaz?
2.
Soru 2 )Kur’an-ı Kerim’de “diriliş günü, son gün, hesap günü, toplanma günü ve büyük olay” gibi anlamlara gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi “Kütübü sitte” olarak bilinen temel hadis eserlerinden biri değildir?
4.
Soru 4 )Aşağıdaki ayetlerden hangisindehayatın amacının ne olduğuna yö nelik bir açıklama bulunmaktadır?
5.
Soru 5 )• Abdulkadir Geylani’nin düşünceleri etrafında oluşmuştur.
• Asya’dan Balkanlara ve Orta Doğu’dan Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada yayılmıştır.
• Fakir ve muhtaç kimselerin yardı mına koşmak en önemli görevlerden kabul edilir.
Hakkında bilgi verilen tasavvufi oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )“Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir.”
(Kâf suresi, 9-11. ayetler)
Bu ayette ahiretle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmaktadır?
7.
Soru 7 )Kur’an-ı Kerim’de kıyametin aşağıdaki yönlerinden hangisi ile ilgili bir bilgi verilmez?
8.
Soru 8 )Tövbe ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
9.
Soru 9 )Hz. Peygamber, ergenlik çağına yaklaşmış çocukların mescitte kısa mızraklarla harp oyunu oynadıklarını gördüğünde ses çıkarmamıştır. Dolayısı ile çocukların mescitte oynamalarını normal karşılamıştır.
Bu parçanın aşağıdaki sünnet çeşitlerinden hangisi için örnek oluşturmaktadır?
10.
Soru 10 )Hz. Muhammed’in (sav.) söz, fiil ve davranışlarında yerellik denildiği zaman; onun kendi dönemine ait bölgesel, kültürel ve ekonomik özellikler anlaşılmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sünnetin yerel boyutu ön plana çıkmaktadır?
11.
Soru 11 )Aşağıdaki ayetlerin hangisinde sünnetin önemine vurgu yapılmaktadır?
12.
Soru 12 )İslam’ın temel ilkelerine dayanarak nefsi arındırma, ahlakı güzelleştirme ve bu şekilde dini yaşayarak Allah’a ulaşma yoludur.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Hoca Ahmet Yesevi için kullanılmaktadır?
14.
Soru 14 )“Sema” aşağıdaki tasavvufi oluşumlardan hangisinin ayinlerindendir?
15.
Soru 15 )Alevi-Bektaşilikte, evli olan iki kişinin aileleri ile birlikte dede huzurunda kurban keserek yol kardeşi olmaya söz vermesine _________ denir.
Cümlede boş bırakılan yere hangi kavram getirilmelidir?
16.
Soru 16 )Muharrem ayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
17.
Soru 17 )Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinden sonra Hristiyan, Yahudi ve diğer din mensuplarının ibadethanelerini yıktırmamış ve ibadetlerine devam etmelerine müsaade etmiştir.
Bu durum İslam’ın önem verdiği aşağıdaki özelliklerden hangisine örnek oluşturmaktadır?
18.
Soru 18 )• İçten ve sessiz bir şekilde Allah’ı zikretmek önemlidir.
• “Sohbet” adı verilen ilim ve irfan meclislerinde bulunma prensibi bulunur.
• İmam Rabbani ve Mevlana Halid önemli temsilcilerindendir.
Hakkında bilgi verilen tasavvufi oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Pek çok ayette Allah’ın çok affedici ve bağışlayıcı olduğu ifadesi bulunmaktadır.
Bu durum Müslümanları aşağıdakilerden hangisine daha çok yönlendirmektedir?
20.
Soru 20 )Cenaze namazı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 çıkmış sorular

Açık Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 kategorisine girerek açılan sayfada aol Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.