Aol Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
1 Nisan 2020
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi ailenin devamına zarar veren tutum ve davranışlardandır?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi ailenin amaçları arasında yer almaz?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in çocuklara olan yaklaşımlarından biri değildir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ bulunan bütün yakınları ifade eden bir kavramdır?
5.
Soru 5 )“Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle huzur bulsun diye ondan da eşini yaratan O’dur…”
(Arâf suresi, 189. ayet)
Bu ayetten aile ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
6.
Soru 6 )“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun…”
(Tahrim suresi, 6. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
7.
Soru 7 )İslam’ın evliliğe bakışı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
8.
Soru 8 )Ülkemizde yaşayan Müslüman halka İslam dini ile ilgili hizmetler vermekle görevli olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi anne babanın çocuklarına karşı sorumluluklarından biridir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi Din İşleri Yüksek Kurulunun görevlerinden biri değildir?
11.
Soru 11 )Kur’an-ı Kerim metinlerinin eksiksiz ve hatasız basım ve yayımını kontrol edip onaylayan kurul aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığını temsil etmez?
13.
Soru 13 )Aşağıdaki tefsir kitaplarından hangisi Diyanet İşleri Başkanlığınca oluşturulan bir heyet tarafından hazırlanmıştır?
14.
Soru 14 )Aşağıdaki namazların hangisinde hutbe okunur?
15.
Soru 15 )“O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak; bakışların (aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp) âciz ve bitkin hâlde sana dönecektir.”
(Mülk suresi, 3 ve 4. ayetler)
Bu ayetlerde evren ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
16.
Soru 16 )İnsanda güzellik hissi uyandıran, güzel duygu ve anlamlar içeren sanatla ilgili değer yargısına ne ad verilir?
17.
Soru 17 )Söz ola kese savaşı
Söz ola kestire başı
Söz ola ağulu aşı
Yağ ile bal ede bir söz...
Yunus Emre
Bu şiirde aşağıdakilerden hangisinin önemi anlatılmıştır?
18.
Soru 18 )“Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir.”
(Saf suresi, 2 ve 3. ayetler)
Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?
19.
Soru 19 ) Bu görsel aşağıdaki sanat dallarından hangisine örnek oluşturur?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisinin musikinin gelişmesinde etkili olduğu söylenemez?

AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 çıkmış sorular

Açık Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 kategorisine girerek açılan sayfada aol Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.