Aol Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
31 Mart 2020
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi 1876 Anayasası’nın özellikleri arasında yer almaz?
2.
Soru 2 )Aşağıdaki gelişmelerden hangisi 1921 Anayasası döneminde gerçekleştirilmiştir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardan değildir?
4.
Soru 4 )Sosyal devlet çalışabilir durumdaki herkesin çalışabilmesi için iş yerleri açar, toplumdaki herkesin çalışabilmesi için gerekenleri yapar.
Verilen ifade sosyal devlet anlayışıyla ilgili aşağıdaki gerekliliklerden öncelikle hangisi ile ilgilidir?
5.
Soru 5 )I. İnsan Hakları Üst Kurulu
II. İnsan Hakları Danışma Kurulu
III. İnsan Hakları İl ve İlçe Kurulları
Yukarıdakilerden hangileri Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığınca oluşturulan komisyonlar arasında yer alır?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özellikleri arasında yer almaz?
7.
Soru 7 )Yerleşik bir topluluğun hukuksal ve siyasal açıdan örgütlenmesi sonucu oluşan, tüzel kişiliğe ve egemenliğe sahip soyut varlıktır.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi yasamanın idare üzerindeki denetim yollarından değildir?
9.
Soru 9 )1789’da ilan edilen belge aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Siyasi partilerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
11.
Soru 11 )İnsan haklarının evrensel düzeyde korunması çabası ile 1919’da kurulanancak umulan faydayı sağ layamadığı gerekçesiyle 1946’da kapatılan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Türkiye, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni aşağıdaki tarihlerden hangisinde kabul etmiştir?
13.
Soru 13 )• 20 Kasım 1989’da kabul edilip 2 Eylül 1990’da yürürlüğe girmiştir.
• 31 Aralık 1995 itibariyle 190 devlet onaylamıştır.
• Türkiye bu sözleşmeyi 23 Aralık 1994’te onaylamıştır.
Verilen bilgiler aşağıdaki uluslararası belgelerden hangisine aittir?
14.
Soru 14 )Avrupa Konseyi’nin üye ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşan organı aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Avrupa Birliği’nin, üyelerinden ve Birliğe dâhil olmak isteyen ülkelerden sağlamasını istediği Kophenag Kriterleri aşağıdaki alanlardan öncelikle hangisi ile ilgilidir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı’nın organları arasında yer almaz?
17.
Soru 17 )Çevre kirlenmesinin önlenmesi için bütün dünyada faaliyet gösterenuluslararası sivil toplum örgü tü aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Bir toplumda toplumsal yapının bütününe dokunmaksızın eskiyen, güncelliğini kaybeden, toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurum ve kuralların düzeltilmesine ve iyileştirilmesine denir.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
19.
Soru 19 )“Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünden hareketle Atatürk’le ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
20.
Soru 20 )I. Milliyetçilik
II. Devletçilik
III. Reformculuk
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk inkılabının dayandığı temel ilkeler arasında yer almaz?

AÖL Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 çıkmış sorular

Açık Öğretim Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 kategorisine girerek açılan sayfada aol Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.