Aol Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
31 Mart 2020
1.
Soru 1 )Başta devlet olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, siyasi partiler, ticari kuruluşlar bu kavramın temel örnekleridir.
Verilen ifadede sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Eşitlik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
3.
Soru 3 )• İngiliz Kralı Yurtsuz John tarafından 1215’te imzalanmıştır.
• Bir kralın kendi imzasıyla yetkilerini kısıtladığı ilk belgedir.
Verilen özellikler aşağıdaki belgelerden hangisine aittir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan
III. Kuşak Haklar arasında yer almaz?
5.
Soru 5 )--I ---- II ------ III ------- IV
Kanun - Anayasa - Yönetmelik -Tüzük
Numaralanmış kavramların normlar hiyerarşisine göre doğru sıralanmış hâli aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi isteme hakları arasında yer alır?
7.
Soru 7 )“Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.”
Anayasa’da yer alan bu ifade aşağıdaki haklardan öncelikle hangisiyle ilgilidir?
8.
Soru 8 )Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir siyasal sistemin ilkelerinden biridir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti devlet sisteminin dayandığı temel esaslardan değildir?
11.
Soru 11 )Ulus devlet ve devlete dayalı hukuk fikrinin mimarı aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )I. İktidarı kullanarak ülkeyi yönetmek
II. Halk ile iktidar arasında aracılık yapmak
III. Ülkeyi yönetecek lider kadroları eğitmek
Yukarıdakilerden hangileri siyasi partilerin işlevlerindendir?
13.
Soru 15 )Sened-i İttifak aşağıdakilerden hangisinin yönetim döneminde imzalanmıştır?
14.
Soru 16 )Demokrasinin ilk uygulandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 17 )I. İnsan hakları ihlallerinin önlenmesi
II. Savaşların ortadan kaldırılması
III. Cehaletin önlenmesi
Verilenlerden hangileri uluslararası sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri içinde yer alır?
16.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi evrensel düzeyde faaliyet gösteren uluslararası koruma organlarından biridir?
17.
Soru 19 )"Aydınlanma insanın kendi aklını kullanmaya başlamasıdır." sözü aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

AÖL Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sorular

Açık Öğretim Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 kategorisine girerek açılan sayfada aol Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.