Aol Seçmeli Coğrafya 4 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
31 Mart 2020
1.
Soru 1 )Cumhuriyet’in ilk yıllarında nü fus artışını teşvik eden görüş ve uygulamaların desteklenmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )1965’de kurulan Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü öncülüğünde oluşturulan Nüfus Planlaması Kanunu’nun ülkemiz nüfusuna temel bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Aşağıdaki illerimizden hangisi Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsamında yer almaktadır?
4.
Soru 4 )Doğu Anadolu Projesi kapsamında yer alan illerimizin ekonomisi ziraat ve hayvancılığa dayanmaktadır. Bunedenle öncelikle bu alanlarda yatı rımları geliştirmek gerekir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisini DAP kapsamında yapılması gerekenlerden biri olamaz?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin jeopolitik önemini azaltır?
6.
Soru 6 )Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dolayısıyla Kıbrıs adası Türkiye için hangi yönden daha önemlidir?
7.
Soru 7 )Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ); Karadeniz çevresindeki ülkelerin coğrafi yakınlıktan dolayı ticari, bilimsel ve teknolojik İşbirliklerini geliştirme projesidir.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin bu teşkilata üye olduğu söylenemez?
8.
Soru 8 )• Okullaşma oranı
• Doktor başına düşen hasta sayısı
• Doğal kaynakların kullanım biçimi
Verilenlerin tamamı bir ülkeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar?
9.
Soru 9 )İnsani Gelişim Endeksi Raporu’nda son sıralarda yer alan bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
10.
Soru 10 )I. Nüfus artışı
II. İhtiyaçların çeşitlenmesi
III. Çevreci hareketlerin güçlenmesi
IV. Yenilenebilir enerjinin önem kazanması
Yukarıda verilenlerden hangileri doğal kaynakların tüketimini arttı ran faktörlerdir?
11.
Soru 11 )Büyük devletlerin 19. yüzyıldan itibaren petrol ve kömür gibi enerji kaynaklarına sahip olma düşüncesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki ülkelerden hangisi satın aldıkları petrolü tamamen deniz yoluyla taşımak zorundadır?
13.
Soru 13 ) Hazar bölgesi enerji kaynakları, verilen Dünya haritasında numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde yer almaktadır?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi Brezilya’nın fiziki bir özelliğidir?
15.
Soru 15 )Su, Orta Doğu’da sıcak çatışmalara neden olan önemli unsurlardan biridir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bölgede su sorununa neden olan akarsulardan biri olduğu söylenemez?
16.
Soru 16 )Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin doğal kaynak tüketimiyle oluşan ekolojik sorunları daha fazla yaşamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Afrika’da aslan, leopar gibi yırtıcı hayvanların avlanarak sayılarının azaltılması, otla beslenen hayvan türlerinin artmasına bu durumun da otlakların aşırı tüketilerek kıtada erozyonun hızlanmasına neden olduğu görülmektedir.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılır?
18.
Soru 18 )Uzun süreli kuraklık yaşayan bir bölgede bu duruma bağlı olarak insan ve hayvanların yaşayacağı olası sorun aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 ) Yukarıda verilen görsel hangi çevre kuruluşunun amblemidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi çevre bilinci gelişmiş bireyin amaçlarından biri olamaz?

AÖL Seçmeli Coğrafya 4 çıkmış sorular

Açık Öğretim Seçmeli Coğrafya 4 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Seçmeli Coğrafya 4 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Seçmeli Coğrafya 4 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Seçmeli Coğrafya 4 kategorisine girerek açılan sayfada aol Seçmeli Coğrafya 4 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Seçmeli Coğrafya 4 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Seçmeli Coğrafya 4 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Seçmeli Coğrafya 4 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Seçmeli Coğrafya 4 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.