Aol Seçmeli Coğrafya 3 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
31 Mart 2020
1.
Soru 1 )Eksterm doğa olaylarından biri olan tsunami için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
2.
Soru 2 )İnsanların doğaya müdahale edip şekillendirmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur?
3.
Soru 3 )Türkiye yeryüzü şekillerinin en önemli özelliklerinden biri olan oldukça dağlık arazi yapısı, özellikle yol yapım maliyetlerini arttırıp zorlaştırmakta ayrıca kötü hava koşulları da ulaşımda aksamalara yol açmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu sorunları aşmada kullanılan yöntemler arasında sayılamaz?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya bağlı olarak buzulların erimesi sonucunda beklenmez?
5.
Soru 5 )Coğrafi konum olarak yakın olanmedeniyetlerin ekonomik, kültü rel ve sosyal olarak birbirlerini etkilediği göz önüne alınırsa aşağıdaki medeniyetlerden hangileri arasında böyle bir bağın olması beklenir?
6.
Soru 6 )Barut, kâğıt ve pusulanın icadı, ipekli dokuma, Filozof Konfüçyüs ve çini sanatı hangi medeniyete ait izlerdir?
7.
Soru 7 )Ekonomisi önceleri ziraat ve hayvancılığa dayanan Antalya ili günümüzde ülkemizde nüfusu hızlı artan ve ekonomisi büyüyen merkezlerimizin başında gelmektedir.
Bu durumun en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Kentlerdeki çekici faktörler ile kırsal alanlardaki itici faktörlerin bir araya gelmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?
9.
Soru 9 ) Türkiye haritasında verilen yerlerin hangisi, sanayileşme ve aşırı kentleşmeye bağlı sorunları daha fazla yaşamaktadır?
10.
Soru 10 )Sanayi başta olmak üzere günü müzde ekonomik faaliyetlerin çoğu yenilenemeyen doğal kaynaklar üzerinden sürmektedir.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki sektörlerden hangisinde bu bağımlılık daha azdır?
11.
Soru 11 )Türkiye’de oluşturulan bölgelerin (orman, sanayi, turizm vb.) yüz ölçümlerinin genellikle küçük olması ülkemizin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi ulaşım üzerinde etkili olan beşeri faktörlerden biridir?
13.
Soru 13 ) Türkiye haritasında gösterilen hatlarda (1 ve 2) yol yapımının güç ve yüksek maliyetli olmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Türkiye’nin sahip olduğu büyük potansiyele rağmen aşağıdaki ulaşım sistemlerinden hangisinin ülke sınırları içinde ki yük ve yolcu taşımacılığında payı yeterince artmamıştır?
15.
Soru 15 )Aşağıdaki şehirlerimizden hangileri arasında demir yolu bağlantısı bulunmaktadır?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi Dünyaʼdaki önemli boru hatlarının Türkiye üzerinde yoğunlaşmasını açıklayan temel durumlardan biridir?
17.
Soru 17 )Doğu Anadolu’nun ülkemizde ticaretin yeterince gelişemediği yerlerden biri olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ticarette piyasaları önemli şekilde etkileyen unsurlardan biri değildir?
19.
Soru 19 )Ülkemiz için “uygarlıklar beşiği, müze ülke” gibi kavramların kullanılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi Ege denizi kıyılarında hüküm sürmüş medeniyete ait tarihi alanlardan biridir?

AÖL Seçmeli Coğrafya 3 çıkmış sorular

Açık Öğretim Seçmeli Coğrafya 3 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Seçmeli Coğrafya 3 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Seçmeli Coğrafya 3 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Seçmeli Coğrafya 3 kategorisine girerek açılan sayfada aol Seçmeli Coğrafya 3 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Seçmeli Coğrafya 3 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Seçmeli Coğrafya 3 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Seçmeli Coğrafya 3 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Seçmeli Coğrafya 3 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.