Aol Seçmeli Coğrafya 2 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
31 Mart 2020
1.
Soru 1 )Her nesil miras olarak devraldığı kültürü değiştirir ve geliştirir.
Bu bilgiye göre kültür nasıl bir yapıya sahiptir?
2.
Soru 2 )Bir kültürün doğduğu yere o kültürün ‘kültür ocağı’ denir.
Buna göre Türk kültürünün “kültür ocağı” aşağıdaki yerlerden hangisidir?
3.
Soru 3 ) Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde sanayi ürünleri üretimi daha fazladır?
4.
Soru 4 )Gelişmişlik seviyesi yüksek olan ülkeler arasında ticaret yoğunluğu fazla olmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen ülkeler arasında ticaret yoğunluğu daha fazladır?
5.
Soru 5 )Turizm farklı kültürlerin, etnik yapıların, yaşam tarzlarının ve dillerin birbirini tanımasına olanak sağlar.
Yukarıda turizmin öncelikle hangialandaki etkisinden bahsedilmiş tir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi dünyanın yedi harikasından biri değildir?
7.
Soru 7 )Japonya’nın adalar ülkesi olması, diğer ülkelerden izole olmasına neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?
8.
Soru 8 )Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler genellikle “geçim türü” tarımsal faaliyetler yaparlarken gelişmiş ülkelerde ise daha çok ticari amaçlı tarımsal faaliyetler yapılmaktadır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi daha çok ticari amaçlı tarımsal faaliyetler yapmaktadır?
9.
Soru 9 )Bir ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi verir. Gelişmiş ülkelerde tarımda çalışan nüfus oranı genellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus oranına göre daha az olmaktadır.
Buna göre;
I. Almanya
II. Hindistan
III. İngiltere
IV. Nijerya
ülkelerinden hangi ikisinde tarım sektöründe çalışan nüfus oranı daha fazladır?
10.
Soru 10 )İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Rusya’ya karşı ABD’nin desteğinialarak Avrupa’nın güvenliğini sağ lamak için kurulan siyasi ve askeri örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 ) Gelişmişlik düzeyi yüksek bölgelerde doğal kaynaklar daha verimli kullanılmakta ve doğal kaynak israfı az olmaktadır.
Buna göre harita üzerinde numaralandırılmış yerlerin hangisinde doğal kaynakların daha verimli kullanıldığı söylenebilir?
12.
Soru 12 )Türkiye’de bazı belediyeler çöp alanlarından açığa çıkan metan gazından elektrik üretiyor. Çöp içinde biriken metan gazı açılan kuyulardan borularla enerji üretim tesislerine pompalanarak üretim gerçekleşiyor. Aktif gaz depolama sistemiyle depolanan gazların arıtılmasıyla elde edilen metan gazı yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor.
Yukarıda hangi enerji çeşidinden bahsedilmiştir?
13.
Soru 13 )I. Kesilen yaşlı ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi
II. Toplumda orman bilincinin geliştirilmesi
III. Tarım arazilerinin ağaçlandırılması
Yukarıdakilerden hangileri orman kullanımından kaynaklanan çevre sorunlarını azaltmak için yapılması gereken uygulamalardır?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınma ile meydana gelebilecek olaylardan biri değildir?
15.
Soru 15 )I. Pulluk
II. Traktör
III. Dinamo
Yukarıdaki buluş ve icatlardan hangileri tarım arazilerinin genişlemesini sağlamıştır?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün yararlarından biri değildir?
17.
Soru 17 ) Endüstri kuruluşları ile binaların ısıtılmasında kullanılan fosil yakıtların yanması sonucu çıkan gazların oluşturduğu dumanın sisle karışmasıyla oluşan hava kirliliğine Londra tipi hava kirlenmesi denir.
Buna göre bu hava kirliliğinin harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde daha çok görülmesi beklenir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi barajların faydalarından biri değildir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi asit yağ murlarına sebep olmaz?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi daha kısa sürede doğada yok olmaktadır?

AÖL Seçmeli Coğrafya 2 çıkmış sorular

Açık Öğretim Seçmeli Coğrafya 2 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Seçmeli Coğrafya 2 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Seçmeli Coğrafya 2 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Seçmeli Coğrafya 2 kategorisine girerek açılan sayfada aol Seçmeli Coğrafya 2 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Seçmeli Coğrafya 2 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Seçmeli Coğrafya 2 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Seçmeli Coğrafya 2 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Seçmeli Coğrafya 2 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.