Aol Seçmeli Biyoloji 4 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
27 Mart 2020
1.
Soru 1 )Komünitelerdeki canlılar arasındaki etkileşimlerden biri de av-avcı ilişkisidir.
Buna göre aşağıda verilen canlı çiftlerinden hangisi arasında av avcı ilişkisi yoktur?
2.
Soru 2 )
Ekolojik rolü çakışan iki tür arasındaki rekabeti incelemek amacıyla 1934 yılında Rus bilim insanı G.F. Gause tarafından hazırlanan bir deney düzeneğinde, Paramecium caudatum ve Paramecium aurelia türlerinin ayrı ayrı kültür ortamında yetiştirdiğinde her türün birey sayısı değişimi Şekil I de verilmiştir. Bu türlerin aynı kültür ortamında yetiştirdiğinde birey sayısı değişimleri ise Şekil II de verilmiştir.
Buna göre;
I. Paramecium türleri ayrı kültür ortamlarında geliştirildiğinde birey sayıları önce hızla artmakta daha sonra bu artış durmaktadır.
II. Verilen canlıların aynı kültür ortamında geliştirilmeleri iki canlı arasında rekabete neden olmuştur.
III. Her iki durumda da birey sayısı artışı sürekli olmaktadır.
yorumlarından hangileri doğrudur?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi canlı türlerinin neslinin tükenmesine neden olan faktörlerden birisi değildir?
4.
Soru 4 )Belirli bir alanda yaşayan, farklıtürden popülasyonların oluşturdu ğu topluluğa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Farklı bölgede yaşayan aynı türe ait popülasyonlarda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle aynıdır?
6.
Soru 6 )Yarı parazit bitkiler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
7.
Soru 7 )
Çevresel sınırlamaların bulunduğu bir ortamda yaşayan popülasyonun birey sayısının zamanla değişimi aşağıda grafiklenmiştir.
Buna göre belirtilen zaman dilimlerinden hangisi denge evresini göstermektedir?
8.
Soru 8 )Popülasyonun yaşadığı çevrede sürekli büyümesine engel olan her türlü canlı (biyotik) ve cansız (abiyotik) faktörler çevre direnci olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıda verilen çevre direncini oluşturan faktörlerden hangisi abiyotik bir faktördür?
9.
Soru 9 )
Belirli bir alanda yaşayan bireyler arasında etkileşimin bulunmaması durumundaki canlı dağılımları aşağıda şematize edilmiştir.
Buna göre şematize edilen ve özelliği belirtilen popülasyon dağılımı aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )
Popülasyon büyüklüğündeki değişim; şeklinde ifade edilebilir.
Buna göre,
I. A < B ise popülasyon büyür.
II. A = B ise popülasyon dengededir.
III. Verilen denklem popülasyon büyüklüğünde hem içsel hem de dışsal faktörlerin etkili olduğunu göstermektedir.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
11.
Soru 11 )
Aşağıda dünyadaki insan nüfusunun artma grafiği verilmiştir.
Buna göre,
I. Dünyada yaşayan popülasyonlardaki büyüme M.Ö yıllarda çok düşük değerlerde gerçekleşmiştir.
II. 1960 – 1974 yılları arası dünya nüfusu yaklaşık bir milyar artmıştır.
III. Dünya nüfusunun aşırı artışı beraberinde ölüm oranını da artırmıştır.
yargılarından hangilerine grafikten ulaşılamaz?
12.
Soru 12 )Aşağıda verilen moleküllerden hangisinin ilkel atmosferde olmadığı kabul edilir?
13.
Soru 13 )Canlının başka bir canlıdan oluştuğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi dengeli bir popülasyonda gen frekansının değişmesine neden olmaz?
15.
Soru 15 )Aşağıda verilen hayvanlardan hangisinin nesli ülkemizde tükenmiştir?
16.
Soru 16 )Bir popülasyonda herhangi bir karakterle ilgili tüm genlerin toplam frekansı birdir.
Buna göre bir insan popülasyondaki kan gruplarını belirleyen B geninin frekansı 0,4; 0 geninin frekansı 0,1 ise A geninin frekansı kaçtır?
17.
Soru 17 )Kommensalizm, birlikte yaşayan canlılardan birinin fayda, diğerinin fayda ya da zarar görmediği simbiyotik ilişkidir.
Buna göre kommensalizmde canlılar arasındaki etkileşimin ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir? (+, faydayı; -, zararı; 0, fayda ve zararın olmamasını ifade eder.)
18.
Soru 18 )Hayvansal parazitler iç ve dış parazit olmak üzere iki gruba ayrılır.
Buna göre,
I. İç parazitler konak canlının vücudu içinde, dış parazitler konak canlının vücudu dışında yaşarlar.
II. Dış parazitlerin sindirim sistemleri gelişmediğinden konağın sindirilmiş besinlerini kullanırlar.
III. İç parazitlerin hareket, duyu, sinir sistemleri basit ama üreme sistemleri gelişmiştir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
19.
Soru 19 )Toprak yapısı bozulmadan mevcut komünite yapısının bozulmasına ikincil süksesyon denir.
Buna göre,
I. aşırı otlatma,
II. yangın,
III. kuraklık
verilen durumlardan hangileri ikincil süksesyona sebep olabilir?
20.
Soru 20 )Aşağıda verilen bitki çeşitlerinden hangisinin ülkemizde nesli tehlike altında değildir?

AÖL Seçmeli Biyoloji 4 çıkmış sorular

Açık Öğretim Seçmeli Biyoloji 4 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Seçmeli Biyoloji 4 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Seçmeli Biyoloji 4 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Seçmeli Biyoloji 4 kategorisine girerek açılan sayfada aol Seçmeli Biyoloji 4 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Seçmeli Biyoloji 4 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Seçmeli Biyoloji 4 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Seçmeli Biyoloji 4 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Seçmeli Biyoloji 4 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.