Aol Seçmeli Biyoloji 3 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
26 Mart 2020
1.
Soru 1 )Aşağıdaki azotlu organik bazlardan hangisi DNA’ya özgüdür?
2.
Soru 2 )I. Tek zincirlidir.
II. Deoksiriboz şekeri bulunur.
III. Kendini eşleyebilir.
IV. Riboz şekeri bulunur.
V. Sadece protein sentezinde görevlidir.
Yukarıdaki ifadelerden DNA’ya veRNA’ya ait olanlar hangisinde doğ ru eşleştirilmiştir?
DNA ----- RNA
3.
Soru 3 )Melez DNA lı bakteriler normal azotlu (14Nh) ortamda bir kez çoğaltılacak olursa oluşan bakteriler hakkında verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?
4.
Soru 4 )Aşağıda bir canlı hücreye ait genetik birimler numaralandırılarak verilmiştir.
I. Gen
II. DNA
III. Nükleotid
IV. Üçlü şifre
Buna göre verilen birimlerin kü çükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 ) Yukarıda öncül bir maddeden arjinin maddesinin sentezi verilmiştir.
Buna göre,
I. Gen B nin mutasyona uğraması durumunda ornitin maddesi birikir.
II. Enzim B nin ürünü olan sitrulin Enzim C nin substratıdır.
III. Gen A nın mutasyona uğraması durumunda arjinin maddesinin üretilebilmesi için ortama öncül madde ilave edilmelidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
6.
Soru 6 )Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği uygulamaları,
I. tarım,
II. tıp ve eczacılık,
III. çevre temizliği
verilen alanlardan hangilerinde kullanılabilir?
7.
Soru 7 )Aşağıda verilen bitkisel doku çeşitlerinden hangisi inorganik maddelerden organik madde sentezi yapabilir?
8.
Soru 8 ) Yukarıda çift çenekli bir bitkinin yaprak enine kesiti verilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış yapılardan hangisi kökten yaprağa, yapraktan köke madde iletimi ile görevlidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi depo kök örneği değildir?
10.
Soru 10 )Aşağıda verilen bitkilerden hangisinin gövdesi otsudur?
11.
Soru 11 ) Yukarıdaki tabloda bitkisel hormonların sınıflandırılması yapılmıştır.
Buna göre X ile gösterilen yere seçeneklerde verilen hormonlardan hangisi gelmelidir?
12.
Soru 12 )Bitkilerdeki ksilemle ilgili;
I. Yapraktan köke su ve mineral taşır.
II. Cansız hücrelerden oluşur.
III. Taşıma sırasında enerji harcanmaz.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
13.
Soru 13 ) Yukarıda bir bitki fidesinin kök ve gövdesinde ışığa bağlı gerçekleşen bir hareket şematize edilmiştir.
(a, uyaran verilmeye başlandığındaki durumu; b, uyaranın bir süre uygulanması sonucunda kök ve gövdede meydana gelen değişimi şematize etmektedir.)(ışık: foto, kimyasal: kemo olarak ifade edilir.)
Buna göre;
I. Verilen durum tropizma(yönelim) hareketine örnektir.
II. Bitkide şematize edilen hareket ani turgor basıncı değişimi ile gerçekleşmektedir.
III. Kökte gerçekleşen hareket negatif kemotropizmadır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
14.
Soru 14 ) Yukarıda çift çenekli bir bitkinin tohumu verilmiş ve bazı yapıları numaralandırılmıştır.
Buna göre numaralandırılmış yapılardan hangisi triploit çekirdekten köken almıştır?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi fototropizmaya örnektir?
16.
Soru 16 )Bir çiçek kümesinde yer alan pek çok çiçeğe ait yumurtalıkların birleşipkaynaşarak tek bir meyveye dönüş mesine bileşik meyve denir.
Buna göre aşağıda verilen meyvelerden hangisi bileşik meyvedir?
17.
Soru 17 )Aşağıda verilen özelliklerden hangisi nemli bölgeye uyum sağlamış bitkilerde görülmez?
18.
Soru 18 )Soymuk borusunda madde taşınması kaynak hücrelerden havuz hücrelere doğru olur.
I. Kaynak hücrelerden kalburlu borular içine glikoz aktarılır. Kalburlu borularda ozmotik basınç artar. Ksilemden kalburlu borulara ozmozla su geçer.
II. Kalburlu borularda hidrostatik basınç oluşur. Floem öz suyu, kalburlu borular boyunca bir hücreden diğerine geçer.
III. Kalburlu borulardaki glikozlar derişim farkına bağlı olarak pasif ya da aktif taşımayla havuz hücrelerine geçer.
IV. Glikoz derişiminin azalması ile su, kalburlu borulardan ksileme geçer.
Buna göre soymuk borusunda madde iletimi sırasında gerçekleşen olayların sırası hangi seçenekte verilmiştir?
19.
Soru 19 ) Yukarıda bitkide terleme hızını etkileyen bazı faktörlerle ilgili grafikler verilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış grafiklerden hangileri doğrudur?
20.
Soru 20 )Tohumun uygun ortam koşullarında fotosentez yapıncaya kadar geçirdiği zaman çimlenme olarak tanımlanabilir.
Buna göre tohumun çimlenme sürecinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

AÖL Seçmeli Biyoloji 3 çıkmış sorular

Açık Öğretim Seçmeli Biyoloji 3 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Seçmeli Biyoloji 3 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Seçmeli Biyoloji 3 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Seçmeli Biyoloji 3 kategorisine girerek açılan sayfada aol Seçmeli Biyoloji 3 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Seçmeli Biyoloji 3 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Seçmeli Biyoloji 3 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Seçmeli Biyoloji 3 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Seçmeli Biyoloji 3 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.