Aol Seçmeli Biyoloji 1 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
25 Mart 2020
1.
Soru 1 )
Aşağıda ATP ve ADP nin dönüşümleri şematize edilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
2.
Soru 2 )Aşağıda verilen faaliyetlerin hangisinde ATP üretimi gerçekleştiğinden ekzergonik bir tepkimedir?
3.
Soru 3 )Aşağıda verilen canlılardan hangisi ihtiyaç duyduğu organik maddeleri inorganik maddelerden sentezlediği için ototrof (üretici) canlı olarak adlandırılır?
4.
Soru 4 )Aşağıda verilenlerden hangisi fotosentez hızını etkileyen faktörlerden biri değildir?
5.
Soru 5 )
Yukarıda nitrobakterilerin yaptığı kemosentez olayı şematize edilmiştir.
Buna göre,
I. Nitrobakter, nitriti oksitleyerek nitrata dönüştürür.
II. Oksitleme sonucunda açığa çıkan enerji ile inorganik maddeler organik maddelere dönüştürülür.
III. Bu olay sırasında açığa çıkan oksijen atmosfere verilmez.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
6.
Soru 6 )
Aşağıda fotosentez ile ilgili bir deney düzeneği verilmiştir.
Bu deney düzeneğinde çıkan kabarcık sayısını artırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
7.
Soru 7 )Bitkiye ait aşağıdaki organlardan hangisi fotosentez yapamaz?
8.
Soru 8 )
Yukarıda fotosentezde Calvin döngüsü ile organik bileşiklerin sentezi şematize edilmiştir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
9.
Soru 9 )
Aşağıdaki grafikte sıcaklık ile fotosentez hızının değişimi verilmiştir.
Grafik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
10.
Soru 10 )
Yukarıda fotosentez hızının ışığın dalga boyuna göre değişimi aşağıda grafiklenmiştir.
Grafik ile ilgili;
I. Fotosentez en hızlı kırmızı ve mor renk ışıkta gerçekleşmektedir.
II. Yaprak yeşil ışığı yansıttığından fotosentez en yavaş yeşil ışıkta gerçekleşmektedir.
III. Fotosentez hızı tüm ışıklarda aynıdır.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
11.
Soru 11 )
Yukarıda fotosentez basamakları şematize edilmiştir.
Buna göre I, II ve III numaralı yerlere gelmesi gereken moleküller aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
I <-----> II <-----> III
12.
Soru 12 )Glikoliz tepkimeleri ile ilgili,
I. Tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşir.
II. Sitoplazmada yapılır.
III. Oksitatif fosforilasyon ile ATP üretimi yapılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerin hangisinin üretiminde fermantasyon reaksiyonlarından yararlanılmaz?
14.
Soru 14 )
Yukarıda etil alkol ve laktik asit fermantasyonu özetlenmiştir.
Buna göre etil alkol fermantasyonu ile laktik asit fermantasyonları sırasında farklı son ürünlerin açığa çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi enerji elde etmek için hücresel solunumda kullanılmaz?
16.
Soru 16 )Laktik asit fermantasyonu ile ilgili,
I. İnsanın çizgili kas hücrelerinde oksijen yetersizliğinde gerçekleşebilir.
II. Bu olay sırasında üretilen enerji miktarı oksijenli solunumda üretilen enerji miktarına göre daha azdır.
III. Son ürün olarak açığa çıkan laktik asit kaslarda yorgunluğa sebep olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
17.
Soru 17 )Oksijenli solunum sırasında gerçekleşen,
I. ETS,
II. krebs,
III. glikoliz
olayların gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
18.
Soru 18 )Canlılardaki solunum ve fotosentez olayları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
19.
Soru 19 )Enerji hammaddesi olarak kullanılan karbonhidrat ve yağlar karbon (C), hidrojen (H) ve oksijen (O) elementlerinden meydana gelirken, proteinler karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O) ve azot (N) elementlerinden meydana gelir.
Buna göre aşağıda verilen organik bileşiklerden hangisinin solunumda kullanılması ile amonyak (NH3) açığa çıkar?
20.
Soru 20 )Ökaryot hücrelerde oksijenli solunum reaksiyonlarının piruvattan sonraki basamakları aşağıdaki hücre organellerinden hangisinde gerçekleşir?

AÖL Seçmeli Biyoloji 1 çıkmış sorular

Açık Öğretim Seçmeli Biyoloji 1 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Seçmeli Biyoloji 1 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Seçmeli Biyoloji 1 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Seçmeli Biyoloji 1 kategorisine girerek açılan sayfada aol Seçmeli Biyoloji 1 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Seçmeli Biyoloji 1 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Seçmeli Biyoloji 1 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Seçmeli Biyoloji 1 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Seçmeli Biyoloji 1 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.