Aol Akaid 2 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
22 Mart 2020
1.
Soru 1 )Peygamberlerin kendilerine gönderilen ilahi mesajları hiçbir değişikliğe uğratmadan insanlara ulaştırmalarına ne ad verilir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın peygamberler ile iletişim kurma yollarından biri değildir?
3.
Soru 3 )“Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.”
(Şuarâ suresi, 107. ayet)
Bu ayette peygamberlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?
4.
Soru 4 )Mucizenin amacı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
5.
Soru 5 )“Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var...”
(Mü’min suresi, 78. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak bir sonuç değildir?
6.
Soru 6 )Kelime olarak “müjde, talim ve öğ retici” anlamına gelen ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi İznik Konsili’nde kabul edilen İncillerden biri değildir?
8.
Soru 8 )Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in korunmasına yönelik faaliyetlerden biri değildir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın dünyaya bakışı ile ilgili görüşünü yansıtmaz?
11.
Soru 11 )“Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi? Evet, şüphesiz O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”
(Ahkâf suresi, 33. ayet)
Bu ayet aşağıdaki konuların hangisine delil oluşturur?
12.
Soru 12 )Ahirette amellerin tartılması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Ahirete inanan bir insanın aşağı daki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?
14.
Soru 14 )Kaza; kaderde takdir edilenlerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesidir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi kazaya örnektir?
15.
Soru 15 )Allah’ın cennette müminler tarafından görülmesine ne ad verilir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi kader inancının doğrudan ilişkili olduğu sıfatlardan biri değildir?
17.
Soru 17 )İnsankader ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi küllî irade ile ilgili konulardandır?
19.
Soru 19 )“Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin, kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.”
(Fussilet suresi, 46. ayet)
Bu ayette vurgulanan konu aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Rızık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ehl-i sünnet âlimlerinin düşüncesi değildir?

AÖL Akaid 2 çıkmış sorular

Açık Öğretim Akaid 2 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar. Ayrıca Akaid 2 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Akaid 2 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Akaid 2 kategorisine girerek açılan sayfada aol Akaid 2 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan Yorum alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.
aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Akaid 2 çıkmış sorularsayfasından yeni müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılınınaöl Akaid 2 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.açık lise Akaid 2 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Akaid 2 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.