Aol Akaid 1 çıkmış sorular 2018 Yılı 1. Dönem

admin
22 Mart 2020
1.
Soru 1 )“Akıl sahibi insanları kendi hür irade ve tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahi kanun” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi akaidin konusudur?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi İslam akaidinin temel özelliklerinden biri değildir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi İslam akaidinin kaynaklarından biridir?
5.
Soru 5 )Akıl-itikat ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6.
Soru 6 )“Ey Peygamber! Kalpten inanmadıkları hâlde, ağızlarıyla “inandık” diyenler ile Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin...”
(Maide suresi, 41. ayet)
Bu ayette iman ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi taklidi imanın tanımıdır?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi ehl-i sünnetin iman-amel ilişkisi ile ilgili görüşleri arasında yer almaz?
9.
Soru 9 )“Kişinin kalben Allah’ı bilip bazen diliyle ikrar ettiği halde haset, şöhret, makam düşkünlüğü ve kavmiyetçilik gibi sebeplerle İslam’ı bir din olarak kabullenmemesini” ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Küfür ve şirk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi kişiyi küfre sokan davranışlardan biridir?
12.
Soru 12 )İhlas suresinde Allah ile ilgili aşağıda konuların hangisine değinilmemiştir?
13.
Soru 13 )En modern toplumlardan en ilkel kabilelere varıncaya kadar her seviyeden insanın bir yüce varlığa inandığı görülmektedir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi örnek oluşturur?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığı ve birliği konusundaki delillerin amaçlarından biri değildir?
15.
Soru 15 )1. Öncül ------ Âlem yaratılmıştır.
2. Öncül ------ Her yaratılanın bir yaratıcısı vardır.
Sonuç ----- O halde âlemin de bir yaratıcısı vardır ki O da Allah’tır.
Tabloda verilen bilgiler aşağıdaki delillerden hangisine örnektir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi “insanın gizli hâl ve günahını örten” anlamına gelen, Allah’ın isimlerinden biridir?
17.
Soru 17 )“... O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O, işitendir, görendir.”
(Şûrâ suresi, 11. ayet)
Bu ayette Allah’ın aşağıdaki sıfatlarından hangisine değinilmemiştir?
18.
Soru 18 )Melekler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
19.
Soru 19 )“Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır; onlar yapmakta olduklarınızı bilir.”
(İnfitâr suresi, 10-12. ayetler)
Bu ayetlerde işaret edilen melek aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )İblis ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

AÖL Akaid 1 çıkmış sorular

Açık Öğretim Akaid 1 dersinden 2018 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi çözebilirsiniz. Bu testimiz de 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan öğrenci arkadaşlar en az 9 adet soruya doğru cevap vermesi gerekir. 9 soru altında doğru cevap veren öğrencilerde bu dersten başarısız olurlar.  Ayrıca Akaid 1 dersine ait tüm dönem çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Diğer Akaid 1 dersine ulaşabilmek için kategoriler kısmından Akaid kategorisine girerek açılan sayfada aol Akaid 1 dersinin tüm diğer dönem ve yıllara ait soruları online test olarak açabilirsiniz. 2018 yılının 1. dönem sınav sorularından oluşan açık lise online test çöz olarak çözebilirsiniz. Sınav sorularında herhangi bir hata olduğu düşünüyorsanız alt kısımda yer alan “Yorum” alanında bize bildirmeniz halinde sınav üzerinde hatalı soru düzeltilecektir.

aol çıkmış sorular sitesi en geniş sınav arşivinden oluşuyor. Binlerce öğrenci açık lise Akaid 1 çıkmış sorular sayfasından yeni  müfredat üzerinden hazırlanmış soruları çözebilirsiniz. 2018 yılının aöl Akaid 1 çıkmış sorular içerisinde yukarıda belirttiğimiz üzere en az 9 tanesini doğru yapmalısınız.  açık lise Akaid 1 sınav soruları en günceller sorulara yer verilerek açık lise okumakta olan öğrencilere daha iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. Bir çok öğrenci açık öğretim lisesi Akaid 1 çıkmış sorular test çözerek bu dersten başarılı oluyorlar. Çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olan binlerce öğrenci vardır.